Truus Tolkamp kreeg namens het pastoresteam de gouden draagspeld en de daarbij behorende oorkonde. Foto: Gerard Eijkelkamp
Truus Tolkamp kreeg namens het pastoresteam de gouden draagspeld en de daarbij behorende oorkonde. Foto: Gerard Eijkelkamp

Truus Tolkamp vijftig jaar lid van ‘Cantemus Domino’

Religie

Bijzonder Caeciliafeest

VORDEN - Zondag 20 november vierde het R.K. Gemengd Koor Cantemus Domino haar jaarlijkse Caeciliafeest. Koorlid Truus Tolkamp vierde tevens deze dag dat zij 50 jaar lid is van het gemengde koor van de rooms-katholieke gemeenschap Vorden.

Dit heugelijke feit zou plaats hebben gevonden in 2019, maar door persoonlijke omstandigheden en de daarop twee jaar lange coronabeperkingen was het niet mogelijk dit eerder te vieren. De dag begon voor het koor met het zingen tijdens de viering in de Christus Koningkerk te Vorden, waarbij Ton Rutting deze morgen als voorganger fungeerde. Hij heette iedereen van harte welkom en natuurlijk in het bijzonder extra woord van welkom voor het koor. Tijdens de viering werd het ‘Kyrie’ en het ‘Gloria’ uit de Lourdes-mis gezongen en tevens enkele meerstemmige liederen. Daarnaast was er ook samenzang met de gelovigen in de kerk.

Aan het eind van de viering werd de jubilaris, mevrouw Truus Tolkamp, naar voren geroepen en werd er in een toespraak van Ton Rutting teruggeblikt op haar 50-jarige aanwezigheid in het koor Cantemus Domino.

Eind jaren zestig van de vorige eeuw werd vanuit de Katholieke Plattelands Organisatie een dameskoor opgericht op de Kranenburg, aangezien het voor het herenkoor steeds moeilijker werd om tijdens werktijd te zingen bij ‘rouw en trouw vieringen’. Voor de dames was het zingen ook een uitje, vooral als er gezongen werd tijdens een trouwerij en er na afloop op kosten van het bruidspaar een afzakkertje gedronken mocht worden bij café Schoenaker.

De dirigent van het herenkoor, de heer Teun Wissink, kwam enkele jaren later met voorstel om de heren en dames samen te laten zingen en zo werd in 1974 het gemengd koor Cantemus Domino opgericht. Tijdens de eerste ledenvergadering werd Truus de eerste vrouwelijke voorzitter van het koor. Ze was daarin haar tijd ver vooruit en voor enkele heren waren deze veranderingen zeker niet vanzelfsprekend. In 1978 heeft het koor zich nog weer uitgebreid met het toenmalige gemengde koor van de Christus Koning kerk in Vorden.

Truus heeft een prachtige sopraanstem dus als er solo gezongen moest worden kon dat rustig aan haar worden overgelaten. Ze heeft ook gezongen bij ‘Toonkunst Plus’ en hiervoor heeft ze zelfs nog een poos zangles gehad waarvan het kerkkoor dus ook weer van profiteerde. Naast het zingen heeft Truus zich ook ingezet op andere terreinen binnen de geloofsgemeenschap. Zij heeft een aantal jaren een bestuursfunctie vervuld binnen het PCI en ook was ze jarenlang lid van de parochiële zorggroep.

Na de toespraak en het voorlezen van de aanbevelingsbrief, kreeg Truus Tolkamp namens het pastoresteam de gouden draagspeld en de daarbij behorende oorkonde. Daarbij ontving zij van de voorzitter van het koor Cantemus Domino een fraai boeket, waarna het koor het mooie vierstemmige lied Jubilate voor de jubilaris ten gehore bracht.

Na afloop van de viering werd het jaarlijkse ‘Caeciliafeest’ gehouden in het parochiezaaltje voor de leden van het koor met hun partners en de familieleden van Truus Tolkamp. Het feest werd geopend met een woord van welkom door de voorzitter, waarbij nogmaals de felicitaties uit gingen naar de jubilaris. Door enkele leden van het koor werd er een toepasselijk lied ten gehore gebracht voor Truus Tolkamp en dat werd natuurlijk uit volle borst meegezongen door alle aanwezigen.

Na een paar uurtjes gezellig samenzijn, heeft iedereen zich tegoed gedaan aan een heerlijk stampottenbuffet. Cantemus Domino en de jubilaris kunnen terugzien op een zeer geslaagd Caeciliafeest.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord