Van links naar rechts staand : Dick van Asselt (25), Joris Jansen van de Berg (bestuurslid), Reind Jan Westerveld (50), Stefan Arfman en Jarno Messing (beide 25). Van links naar rechts zittend: Leo Verkijk (50), Micha Bolink, Thijs Smeitink (25) en Edwin Visser (40). Foto: Johan Bolink

Van links naar rechts staand : Dick van Asselt (25), Joris Jansen van de Berg (bestuurslid), Reind Jan Westerveld (50), Stefan Arfman en Jarno Messing (beide 25). Van links naar rechts zittend: Leo Verkijk (50), Micha Bolink, Thijs Smeitink (25) en Edwin Visser (40). Foto: Johan Bolink

Jubilarissen v.v. Vorden gehuldigd

Sport

VORDEN - Zondag 15 januari werd in de kantine van de voetbalverenging v.v. Vorden de nieuwjaarsreceptie gehouden als eerste activiteit in het kalenderjaar 2023. Het eerste elftal had zaterdagavond nog een oefenwedstrijd tegen RKZVC gespeeld en het tweede elftal op zondagmiddag, voorafgaand aan de receptie, geoefend tegen Heeten 2, alvorens om 14.00 uur de inloop begon. Om 14.30 opende bestuurslid Joris Jansen van de Berg, bij afwezigheid van voorzitter Dirk Jan Wesselink, het nieuwe jaar en keek met tevredenheid terug op het succesvolle en mooie jaar 2022. Hij wenste de club, alle leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren en supporters een net zo goed en mooi 2023, waarna met de 70 aanwezigen een toost werd uitgebracht.

Naast een ‘foute Bingo’ en natuurlijk een gezellig ‘hapje en drankje’ werd deze middag ook aandacht besteed aan de maar liefst elf jubilarissen van de club. Acht leden kregen een pen met inscriptie in het kader van 25-jarig jubileum, waarvan er drie niet aanwezig konden zijn, één lid was 40 jaar lid en twee leden mochten zelfs de pen met inscriptie voor 50 jaar lidmaatschap ontvangen. Martijn Jansen, Mike van Lingen, Dick van Asselt, Thijs Smeitink, Stefan Arfman, Jarno Messing, Micha Bolink, Thijmen Wentink (allen 25), Edwin Visser (40) en Reind Jan Westerveld en Leo Verkijk (beide 50 jaar lid) werden één voor één naar voren gehaald en kregen naast de pen en een bos bloemen ook nog een persoonlijk woordje begeleid met een aantal foto’s uit al die jaren lidmaatschap. De voetbalvereniging heeft dus op een fraaie wijze het kalenderjaar 2023 geopend en voorzitter Dirk Jan Wesselink kijkt met veel vertrouwen naar het restant van het lopende seizoen. Met een record aantal leden van 597, een keurige financiële situatie, een tip-top accommodatie en een kalender met aantrekkelijke verenigingsevenementen wordt er met vertrouwen naar het nieuwe jaar gekeken.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord