De Berend van Hackfortweg in Vorden zijn door ProWonen gerestaureerd met behoud van cultuurhistorische waarden. Foto: Nellie van Workum
De Berend van Hackfortweg in Vorden zijn door ProWonen gerestaureerd met behoud van cultuurhistorische waarden. Foto: Nellie van Workum

Waardevolle karakteristieke huurwoningen behouden voor de toekomst

Wonen

ProWonen wil historie bewaken, ook voor de huurder

Door Liesbeth Spaansen

Het renovatieproject aan de Berend van Hackfortweg door ProWonen in Vorden is genomineerd voor de Monumentenprijs Bronckhorst 2021, net als de gerestaureerde stadsboerderij aan de Kerkstraat 19 in Vorden en het voormalig dorpscafé Kraantje Lek in Olburgen. De Open Monumentendagen Bronckhorst zijn dit jaar op 11 en 12 september. De uitreiking van de monumentenprijs is op de openingsavond, 8 september in de Martinuskerk in Baak.

BRONCKHORST/VORDEN – De huurwoningen van wooncorporatie ProWonen aan de Berend van Hackfortweg in Vorden zijn geen gemeentelijke monumenten. “Toch vinden wij dat wij de verantwoordelijkheid hebben de cultuurhistorische waarden ervan te bewaken en het beeld van vroeger in stand te houden, ook in het belang van de huurders. Daarvan wonen er meer dan de helft langer dan 20 jaar. Degene die er het langst woont, woont er op 1 september 50 jaar”, vertelt manager Vastgoed van ProWonen Henk-Jan Veltkamp. “Dit type woning zie je niet in elke plaats, deze zijn wel uniek. Ik vindt de waardering voor het werk daarom heel mooi.” Het project is genomineerd voor Monumentenprijs Bronckhorst 2021.

Berend van Hackfortweg
Zeventien woningen aan de Berend van Hackfortweg dateren uit 1949 en 1955, in de wederopbouwperiode. De driekapper met de nummers 2, 4 en 6 en een vierkapper genummerd 8, 10, 12 en 14 en twee-onder-een-kap woningen met even nummers 24 tot en met 42 werden binnen dit project opgeknapt. De tussenliggende splitlevel woningen met opkamer zijn in 2019 gerenoveerd.

De Berend van Hackfortweg is in een specifieke tijd gebouwd, met veel details, zoals het hele gevelaanzicht, het siermetselwerk, de oranje daken, de voordeur die iets naar achter is geplaatst onder een boog door en de roedeverdeling van de ramen. Dat geeft de woningen hun karakter.

Kennis maken met ProWonen
Wooncorporatie ProWonen verhuurt en onderhoudt woningen, garages en bedrijfsruimten en wil investeren in verduurzaming en verbeteren van hun dienstverlening. “We willen ook de woning in balans houden. Deze moeten betaalbaar blijven met respect voor de woning én de huurder. Je ziet dat de mensen in onze regio langer in de woning blijven dan in de stad.”

De woningen aan het Berend van Hackfortweg zijn sinds de bouw al in handen van een wooncorporatie; na verschillende fusies en samenvoegingen is dit ProWonen. Henk-Jan: “De bewoners zijn onze ‘klanten’. We doen alles voor en ook samen met onze huurders. Samenwerken moet, want je komt in de leefomgeving van iemands huis. We zijn verantwoordelijk voor deze mensen, niet alleen voor de stenen.”

Tijdens de renovatie stonden aanspreekpunten, klantadviseurs, projectleiders en opzichters vanuit ProWonen voor de bewoners klaar. Zij werkten samen met de aannemers om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Eric te Brake was toezichthouder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en was bereikbaar voor technische vragen. Anouk Aaldering had als klantadviseur één op één contact met huurders, maar ook met aannemer Kormelink uit Rietmolen. “Ik kijk naar de situatie van de mensen en hoe ik ze kan ondersteunen, bijvoorbeeld tijdens de renovatie van de badkamers in deze huizenrij. Ik lette op de speciale behoeften van de mensen en zorgde ervoor hun overlast te minimaliseren. Als mensen zich niet prettig voelden, konden ze dat aangeven.”

Verbouwen en renoveren
Bij dit project ging het om het verduurzamen en verbeteren van het wooncomfort met behoud en versterking van waardevolle karakteristieken. Na het maken van het bestek, de beschrijving van het project, inclusief materiaalkeuze, uitvoeringsvoorwaarden, de opleveringsdatum en de voorwaarden en voorschriften, ging ProWonen tot uitvoering over. “Verduurzamen is een harde, technische opgave. Denk bijvoorbeeld aan isoleren, CO2-reductie en dergelijke”, legt Henk-Jan uit.

Om te vergelijken, noemt hij de renovatie op De Boonk in Vorden. “Deze woningen kregen een nieuw, fris gezicht door een nieuwe gevel, die voor de oude gevel werd gezet en er kwam een nieuw dak. De indeling binnen bleef gelijk. Hier wijzigde het beeld volledig, dat was in dit geval wenselijk.”

Aan de Berend van Hackfortweg werd juist anders gehandeld. “Deze bouw is te speciaal om een gevel voor te zetten. Het aanzien van de woning bleef daarom hetzelfde, alleen de ramen hebben weer roedes gekregen, zoals deze oorspronkelijk voor de ramen zaten”, vertelt Anouk. “Het dak is geïsoleerd met behulp van platen, maar deze zijn minder hoog vanwege het aanzicht.”

De renovatie van de badkamer was geen keuze, maar dringend onderhoud. “Het vergroten ervan was wel een keuze. Dat nam een deel van de slaapkamer in. Niet iedereen wilde dat, omdat dan de kast of het bed niet meer paste. Anderen gaven aan al zo gewend te zijn aan de badkamer, dat ze geen grotere hoefden”, legt Anouk uit. Het plaatsen van zonnepanelen was een optie.

ProWonen kan pauzewoningen inzetten waar huurders zich overdag kunnen terugtrekken als de overlast van de werkzaamheden te veel wordt. Wanneer huurders tijdens de renovatie niet thuis kunnen blijven wonen door hun persoonlijke situatie kunnen zij gebruik maken van een gebruikerswoning. “In dit project is hier ook gebruik van gemaakt door een bewoner. We hadden ook een pauzewoning ingezet, maar deze woning is niet gebruikt. We hebben badkamerunits beschikbaar gesteld, die stonden in de tuin, en eventueel een chemisch toilet binnen voor de nacht. Vanwege corona was het dit keer lastig om naar familie te gaan. Ook de sportaccommodaties, waar mensen anders terecht zouden kunnen om te douchen, waren nu gesloten.”

Henk-Jan geeft aan dat tijdens de werkzaamheden in coronatijd extra protocollen nodig waren. “De werkzaamheden duurden daardoor langer. Er konden minder mensen tegelijk in de woning aan het werk zijn vanwege de afstand tot elkaar. Maar alles ging in goed overleg met de huurdersvereniging, klantadviseur en bewoners.”

ProWonen probeert heel nadrukkelijk zoveel mogelijk gebruik te maken van bedrijven uit de regio. “90% lukt dat ook”, besluit Henk-Jan. “Soms is er een specifiek, innovatief product nodig wat via andere corporaties wordt verkregen bij een aannemer buiten het werkgebied. De woningen aan de Berend van Hackfortweg zijn geen gemeentelijk monument, maar het is echt heel gaaf geworden. Het vakmanschap in deze regio is zo groot, perfect om onze klussen te doen.”


openmonumenten dagbronckhorst.nl

Een tweekapper aan de Berend van Hackfortweg in Vorden. Foto: Nellie van Workum
Een tweekapper aan de Berend van Hackfortweg in Vorden. Foto: Nellie van Workum
De ramen kregen dubbel glas, waarna de roedeverdeling werd aangebracht. Foto: Nellie van Workum
De Berend van Hackfortweg in Vorden zijn door ProWonen gerestaureerd met behoud van cultuurhistorische waarden. Foto: Nellie van Workum
De Berend van Hackfortweg in Vorden zijn door ProWonen gerestaureerd met behoud van cultuurhistorische waarden. Foto: Nellie van Workum
De ramen kregen dubbel glas, met roedeverdeling. Foto: Nellie van Workum

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord