De bijeenkomst in de Keijenborg werd door veel senioren bezocht. Foto: PR

De bijeenkomst in de Keijenborg werd door veel senioren bezocht. Foto: PR

CDA Bronckhorst duikt in wonen voor senioren

Wonen

KEIJENBORG - Hoe lang kun je nog zelfstandig in je eigen huis wonen? Zijn er mogelijkheden om naar een seniorenwoning te verhuizen in de kern waar je nu woont? Waarom duurt het zolang voor een nieuwbouwplan van de grond komt? Deze vragen en nog vele anderen kwamen aan de orde op een themabijeenkomst van CDA Bronckhorst over wonen nu en in de toekomst.

Veel senioren bezochten de middag, die afgelopen vrijdag in de Keijenborg werd gehouden.Vanuit het Zlimthuis-project  van onder meer Kruiswerk Achterhoek en Liemers werd veel informatie gegeven waarop te letten in je huis als je ouder wordt. Hele simpele zaken als een extra trapleuning, voorzieningen in de badkamer werden genoemd. Ook een thuisscan is mogelijk. Dan wordt met de bewoners door het hele huis gelopen en bekeken wat er kan verbeterd worden. Dit kan voor eigen woningen en huurwoningen. Zlimthuis adviseert ook gemeenten en woningcorporaties.            
CDA-Statenlid Bea Schouten bracht naar voren dat de provincie gemeenten kan helpen bij versnelling van de bouw door ambtelijke ondersteuning bij vergunningverlening en bestemmingsplannen aan te bieden. Lijsttrekker Wilko Pelgrom van het CDA Bronckhorst gaf aan dat woningsplitsing en omzetten van bedrijfsgebouwen naar woonbestemming mogelijk zouden moeten zijn. En dat flexibele bouw voor jongeren ruimte biedt voor starters om te blijven wonen in Bronckhorst, waarbij leges beperkt zouden moeten worden. Pelgrom pleitte ook voor voorrang voor eigen inwoners. De aanwezigen deden volop mee in de discussie en gaven de aanwezige politici stof tot nadenken en een aantal vragen voor de toekomst mee.


www.zlimthuis.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord