Contact Bronckhorst Noord bestrijkt zowel online als met de papieren editie (in een oplage van 4.900 exemplaren het gebied  Vorden, Delden, Kranenburg, Linde, Medler, Mossel, Veldwijk, Vierakker, Wichmond, Wientjesvoort en Wildenborch.


Redactie
redactie@contact.nl
tel. (0544) 801020
Kopij aanleveren tot uiterlijk vrijdag 12.00 uur

Liesbeth Spaansen (coördinator)
tel. (0544) 80 10 25
liesbeth.spaansen@achterhoeknieuws.nl

Dyanne Schiphorst (media-adviseur binnendienst)
tel. (0544) 80 1034
verkoop@contact.nl


Twitter: @ANContactBN | Facebook: ANContactBN | Instagram: ANContactBN


Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.
Bleekwal 10
7131 DB Lichtenvoorde
www.achterhoeknieuws.nl

Overname van inhoud van deze uitgave of delen daarvan in welke vorm dan ook is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1, sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.