Barbera Jolink (l) en Margreet Balsma met bewoners van De Lindenhof. Foto: Sensire
Barbera Jolink (l) en Margreet Balsma met bewoners van De Lindenhof. Foto: Sensire

'We denken niet in regels, maar in mogelijkheden'

Algemeen

VORDEN – De ontvangst is hartelijk. De bewoners genieten collectief in een van de drie gezellige ingerichte 'huiskamers' van een lekker kopje koffie of thee met daarbij een kleine lekkernij. Teamverpleegkundige Barbera Storm is in een gesprek met een van de bewoners. Vrijwilligster Margreet Balsma maakt aanstalten om op deze vrijdagmorgen met een van de bewoners van verpleeghuis De Lindenhof een bezoekje te brengen aan de Vordense weekmarkt. Het tekent direct de sfeer die in het 'huis' heerst. Hartelijk, ongedwongen en vernieuwend.

Door Jan Hendriksen

"Verpleeghuis De Lindenhof is een fijne plek om te wonen als het thuis niet meer gaat", zo verklaart teamverpleegkundige Barbera Storm van De Lindenhof als we samen met Margreet Balsma uit Zutphen op de eerste verdieping op het kleine kantoor het gesprek voortzetten. Het verpleeghuis heeft een reputatie als vernieuwer in de zorg voor mensen met dementie: "We denken niet in regels, maar in mogelijkheden", zo verklaart Barbera.
De Lindenhof is een verpleeghuis waar mensen met dementie samen met medewerkers of vrijwilligers zelf de was in de binnentuin ophangen en waar sommige bewoners met een medewerkster of vrijwilliger naar het dorp wandelen voor een boodschap bij de bakker, groenteboer de weekmarkt of naar de kapper gaan. Maar ook een bezoek aan een plaatselijk kunstatelier in het centrum van Vorden behoort tot de mogelijkheden. Maar waar het ook vanzelfsprekend is dat vroegere buren op bezoek komen en waar rigide regeltjes over voedselveiligheid niet overdreven nageleefd worden. De Lindenhof is sinds begin vorig jaar een van de vier landelijke verpleeghuizen van het project 'Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg - van regels naar relaties'. "Staatssecretaris Martin van Rijn van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft begin vorig jaar ons persoonlijk toestemming gegeven voor dit project", zo verklaart Barbera.

Zelfsturend
De 28 medewerkers (grotendeels parttimers) van De Lindenhof werken in zogenoemde zelfsturende teams bijgestaan door een vijftiental vrijwilligers. Dat betekent dat ze een grote vrijheid hebben om samen met de bewoners en familieleden van de bewoners de keuzes te maken die voor de bewoners het best en het prettigst zijn. "Vaak leveren dat fijne en originele oplossingen op. Bijvoorbeeld een logeerbed op de kamer zodat de partner ook 's nachts af en toe eens bij zijn man of vrouw kan zijn of een duo-fiets waarmee men iemand kan meenemen voor een ritje door het dorp", aldus Storm.

Dankbaar
Een bezoek met enkele de bewoners van De Lindenhof aan een plaatselijke slager, bakker, groenteman of aan de weekmarkt behoort tot een van de 'werkzaamheden' waarbij de vrijwilligers worden ingezet. "En dat is heel dankbaar werk", zo verklaart vrijwilligster Margreet Balsma die sinds drie jaar op een drietal dagdelen van de week actief is bij De Lindenhof. "Het is zo dankbaar werk en geeft mij een grote voldoening. Ik was werkzaam in de horeca en had geen enkele affiniteit met de zorg."

Essentieel
Sinds een half jaar werkt De Lindenhof mee aan het project 'Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg - van regels naar relaties'. De Lindenhof is met 21 bewoners kleinschalig. De locatie is voor het project geselecteerd omdat de betrokkenheid van familie en vrijwilligers er hoog is. Dat is essentieel voor het slagen van het project. Barbera Storm: "En daaraan willen we een nog betere invulling aangeven. We gaan met bewoners al regelmatig het dorp in voor een boodschap. Maar dat willen we nog intensiveren voor de bewoners die daarvoor in aanmerking komen. Maar de ambitie gaat verder."

Afhankelijk
Teamverpleegkundige Barbera wil de inwoners van Vorden nog nadrukkelijker betrekken bij De Lindenhof. "We hebben al eens gebrainstormd met Wilbert Grotenhuys van supermarkt Albert Heijn over wat wij voor elkaar zouden kunnen betekenen. Ook brengen de kinderen van Kinderopvang Avonturijn regelmatig een bezoekje aan De Lindenhof. Maar ook andere activiteiten behoren ons inziens tot de mogelijkheden. Maar daarbij zijn we mede afhankelijk van vrijwilligers. Want meer verplegend personeel komt er niet bij. We kunnen dan ook niet zonder vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar", zegt Barbera tot slot. "U bent van harte welkom om een bakje koffie te komen drinken en kennis te maken met de mensen die wonen in de Lindenhof, wellicht kunt u wat voor ons betekenen of wij voor u?".

Wie belangstelling heeft om zich als vrijwilliger in te zetten voor De Lindenhof, kan contact opnemen met welzijnscoördinator Nienke Wolsink, woonlocaties Wehmepark, Hackforterhof en Lindenhof te Vorden.


06 - 10306771
n.wolsink@sensire.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord