De laatste dagen zijn geteld voor de monumentale witte paardenkastanje voor de Nederlands hervormde kerk in Vorden. De ruim 200 jaar oude boom is niet langer te redden. Foto: Joost Bakker
De laatste dagen zijn geteld voor de monumentale witte paardenkastanje voor de Nederlands hervormde kerk in Vorden. De ruim 200 jaar oude boom is niet langer te redden. Foto: Joost Bakker

Monumentale paardenkastanje bij kerk in Vorden wordt gekapt

VORDEN - De monumentale witte paardenkastanje in het plantsoen voor de hervormde kerk in Vorden gaat verdwijnen. De boom is niet meer te redden. De stam rot weg en de kastanjeboom ondervindt last van de bloedingsziekte. De gemeente heeft donderdag 5 juli samen met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst ter plekke bekeken wat nu moet gebeuren.

De paardenkastanje dateert uit de periode 1750-1800. Tot circa 2006 was de conditie van deze boom nog goed. Vier jaar geleden werd hij bij een controle als 'matig' bestempeld. De stamomtrek was weliswaar nog wat gegroeid tot 410 centimeter (op 1.30 meter hoogte), maar de boom ging toen in hoogte al wat inleveren. De laatste twee jaar ging de kastanjeboom zienderogen achteruit. De ankers in de boom zijn afgelopen najaar nog vernieuwd om de twee forse stammen bij elkaar te houden. Ook is toen veel dood hout verwijderd. De paardenkastanje vormde vanaf het begin tot twee jaar geleden het logo van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Bomenbelang werd opgericht in 1997.

Aanvankelijk stonden voor de kerk twee kastanjes. De eerste is gekapt in 1946. Rond de kerk hebben trouwens altijd veel oude bomen gestaan. Tijdens de reconstructie van het centrum verdwenen de laatste kastanjebomen aan de kant van de Dorpsstraat.

De karakteristieke boom die nu gekapt moet gaan worden, staat al jarenlang in het Landelijk Register van Monumentale Bomen, www.monumentalebomen.nl. Het is één van de 140 solitaire bomen of groepen bomen in de gemeente Bronckhorst die deze landelijke status hebben. Om daarvoor in aanmerking te komen moet de boom niet alleen minimaal 80 jaar oud zijn, maar ook bijzonder op het gebied van soort, locatie, beeldbepalendheid voor de omgeving of anderzins opvallend.

Vereniging Bomenbelang heeft de gemeente voorgesteld de boom te laten kappen vanwege de veiligheid, omdat rondom de kastanje een halfronde boombank staat waar veel mensen in de schaduw gaan zitten. Een garantie dat de boom het nog veel langer uithoudt, is niet meer te geven. De hoofdstam van de kastanjeboom is aan het wegrotten. De veiligheid kan niet langer gegarandeerd worden.

De vereniging stelt voor dit najaar ter compensatie van deze boom drie nieuwe bomen in het plantsoen voor de kerk te planten. Bomenbelang wil één van die bomen schenken aan de gemeente, omdat deze plek voor de vereniging symbolische waarde heeft. De voorkeur gaat daarbij uit naar een lindesoort die geen 'plak' veroorzaakt. Vlak voor de kerk staat al een Hollandse linde. Ook deze boom staat in het Landelijk Register van Monumentale Bomen. De linde is geplant tussen 1900 en 1910 en is ruim 20 meter hoog (met een stamomtrek van 230 centimeter). Tussen deze linde en de oude paardenkastanje staat een tamme kastanje.


Kastanjeboom Kerkstraat Vorden uiterlijk 10 juli gekapt

VORDEN - De oude, grote markante kastanjeboom voor de kerk in Vorden is, zoals bekend, al enkele jaren ziek. De boom heeft kastanje-bloedingsziekte. Helaas constateerden de gemeente Bronckhorst deze week wederom dat de boom meerdere dode takken heeft, een teken van ernstige verzwakking. Omdat het niet meer verantwoord is de zieke boom op dit drukke punt in het centrum te laten staan, moet helaas worden overgegaan tot noodkap van de kastanje.

De boom is om veiligheidsredenen vanaf donderdag 5 juli afgezet. De noodkap wordt zo snel mogelijk, uiterlijk 10 juli uitgevoerd. De gezondheidssituatie van de boom is afgestemd met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Bomenbelang steunt het besluit. Ook een bomen-expert, geraadpleegd als second opinion, trekt dezelfde conclusie.

Kastanje-bloedingsziekte
De kastanje-bloedingsziekte is een ernstige bomenziekte waarbij herstel niet mogelijk is. Ook is de boom in Vorden aangetast door een schimmel. Deze schimmel bevindt zich aan de voet van de boom en zorgt voor rotting van het hout. Dit maakt dat de boom instabiel is.
De gemeente wilde deze markante boom zo lang mogelijk laten staan, mits het veilig is. Afgelopen winter werd nog dood hout verwijderd en één van de zware takken verankerd om breuk of scheuring te voorkomen. Voor de noodkap is een vergunning aangevraagd. Samen met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst is overleg over nieuwe bomen op deze markante plek.

Meer berichten