Als laatste werd het bedrijf van Wim en Linda Rietman aan de Baakseweg in Hackfort bezocht. Foto: Jan Hendriksen.
Als laatste werd het bedrijf van Wim en Linda Rietman aan de Baakseweg in Hackfort bezocht. Foto: Jan Hendriksen.

Kijkje in de keuken bij agrarische bedrijven

Algemeen

VORDEN – De jaarlijkse fietstocht 'Fiets de boer op' in Vorden leverde zaterdag een verrassende kijk in de keuken van de verschillende agrarische en agrarisch gerelateerde bedrijven op. Door middel van de fietstocht wordt mensen de kans gegeven om bedrijven te bezichtigen en om vragen te stellen. Men krijgt uitleg hoe het bedrijf gerund wordt en wat daar allemaal bij komt kijken. De organisatie lag ook dit jaar weer in handen van de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord afdeling West Achterhoek, Vrouwen van Nu Vorden en Jong Gelre Vorden-Warnsveld.

Door Jan Hendriksen

De tocht bracht de 450 deelnemers vanaf de startlocatie bij de Vordense Dorpskerk allereerst langs het biologische varkenshouderijbedrijf van de familie Harmsen aan de Tolweg in Hengelo. Dit bedrijf is in 2001 op basis van de marktontwikkeling overgestapt van de reguliere naar de biologische varkenshouderij. De biggen van de 325 zeugen blijven tot zes weken in het kraamhok bij de zeug, uiteraard op een dik pak stro. Vervolgens worden ze verzorgd tot 25 kilogram en dan geleverd aan vleesvarkensbedrijven. De biologische varkenshouderij onderscheidt zich door grote hokken, vrije uitloop en de zeugen verblijven in de wei met modderpoelen en graas mogelijkheden. Vervolgens ging de tocht naar de familie Schieven aan de Walterslagweg in Baak. Jan en Anja Schieven melken honderd koeien. Daarnaast heeft het bedrijf veertig stuks jongvee in opfok. Er is veertig hectare grond in gebruik voor voederwinning. De ligboxenstal is in 2009 gebouwd met een 'swingover' melkstal. Dit voorjaar is de oude ligboxenstal gerenoveerd en dient nu als als 'droge' koeienstal met uitloop naar de wei.

Het derde bedrijf dat werd bezocht was dat van CTR Agro in Baak. CTR Agro is een opleidingscentrum voor het tractorrijbewijs, zowel theorie als praktijk. Verder koopt CTR Agro landbouwmachines op om deze te exporteren naar onder andere Rusland en diverse landen in Afrika. Aansluitend brachten de deelnemers een bezoek aan boerderij 'De Donderwinkel' van maatschap Reijmer-Besseling aan de Vordenseweg in Baak. De boerderij stamt uit begin 1700. Tot begin jaren tachtig werden er zowel varkens als melkkoeien gehouden. Op dit moment heeft het bedrijf negentig melkkoeien met bijbehorend jongvee. Het bedrijf heeft zich in de afgelopen tien jaar ingezet om toekomstbestendig te zijn en te blijven door de bedrijfsvoering van grond(voer) en dier met elkaar in evenwicht te brengen. Op het bedrijf konden de deelnemers ook genieten van zelfgebakken pannenkoeken.

Via Wichmond werd vervolgens koers gezet naar de Boerderijwinkel Den4akker van de familie Eskes aan de Vierakkersestraatweg. De winkel heeft een uitgebreid assortiment streekproducten en delicatessen waaronder zelf verbouwde aardbeien en frambozen. Rond de winkel scharrelden zaterdag zes varkens waarvan er binnenkort twee worden geslacht voor de verkoop. Tevens presenteerde brouwerij de Biertafel zich hier. Deze brouwt het frisse bittere Hackfort Bier.

Als laatste en zesde bedrijf deed men het bedrijf van Wim en Linda Rietman aan de Baakseweg in Hackfort aan. Het bedrijf heeft ongeveer 75 Blonde d'Aquitaine koeien met bijbehorend jongvee. Blonde d'Aquitaine is een rundvee ras dat valt onder de vleestypische rassen. Het is een relatief jong ras dat sinds 1961 zijn eigen stamboek heeft. Daarnaast runnen Wim en Linda Rietman 'De Rietberg', een rustpunt in een oude voormalige één roedige hooiberg voor wandelaars en fietsers. "En daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Langs ons bedrijf voeren drie wandelroutes: de Ockhorstroute, het Trekvogelpad en de Hackfortroute. De passanten kunnen op basis van zelfredzaamheid gebruik maken van De Rietberg. "We kiezen voor dagverse producten. En op is op is ons motto", zo laat Wim weten terwijl hij wijst naar de nieuwste loot van het bedrijf. Vanaf volgend jaar runnen Wim en Linda ook een camping. Camping 'Uitzicht' zal zogenaamde 'Pods' gaan aanbieden. Wim: "Noem het maar een houten tent. Een ideale overnachtingsplek voor mensen die van het actieve buitenleven houden. Het verblijf biedt ruimte aan twee tot vier personen." Speciaal voor de camping hebben Wim en Linda een waterpartij laten aanleggen. Speciaal voor Fiets de boer op boden Wim en Linda zaterdag de gelegenheid om op het terras van De Rietberg onder het genot van een natje en droogje te genieten van muzikale optredens en een 'kaartlegger'. De deelnemers aan Fiets de boer op gingen dan ook met een voldaan gevoel richting Vorden waar de tocht van ruim dertig kilometer werd ontbonden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant