Jaap Schwarz, mens met een hart voor de Bronckhorster samenleving, heeft ons verlaten…

BRONKHORST - Donderdag 7 februari 2019 kregen wij het droeve bericht dat de Bronkhorster, maar ook een groot BronCKhorster, Drs. Jaap Schwarz na een kort ziekbed is overleden.

Jaap functioneerde in diverse besturen zoals de Belangenvereniging voor de Stad Bronkhorst (BSB), de Coöperatie Bronkhorst & Omgeving Energie Neutraal (BOEN) en de Vereniging "Uit-Zicht". In deze laatste was hij bestuurder en een groot beschermer voor onze leefomgeving in Bronckhorst West.

Voor zijn pensionering studeerde Jaap sociologie en was zijn leven werkzaam voor het onderzoeksinstituut TNO. Hij begeleidde bedrijfsprocessen bij vooral raffinaderijen, zo ook fusies tussen ondernemingen. De mens & het milieu stond bij hem centraal, zelfs nog boven de winstcijfers!

In de stad Bronkhorst, zijn thuis, stond hij voor leefbaarheid. Allereerst de inwoners van deze monumentale stad, daarna het werk en op de derde plaats de toerist. Hij was ook een voortrekker inzake de herziening van het bestemmingsplan voor de stad Bronkhorst, maar ook vooral de naleving ervan. Beknopt… gemeente Bronckhorst kom je afspraken met je eigen burgers na!

Jaap was een man van het overleg en had het woord consensus hoog. Toch ook heeft hij een kandidaat raadslid bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 duidelijk geadviseerd om zich terug te trekken van de kieslijst. Het mocht niet zo zijn. Ethiek & Moraal stond hem hoog, iets waar vele gemeentelijke dienders een voorbeeld aan kunnen nemen!

In het bestuur van de Vereniging "Uit-Zicht" viel Jaap op door een enorme doortastendheid. Hij zag in één oogopslag de zwakte van gemeentelijke beslissingen en we mogen gerust stellen dat de gemeentelijke toestemming het 35m hoog vrieshuis van een aardappelverwerker in Steenderen het groene licht te geven nu niet bepaald Jaaps' instemming had.

Hij keek reeds in de richting van 2030 en wel de immense vervuiling van onze leefomgeving door een bedrijf dat Steenderen en omgeving compleet in zijn zak heeft.

Jaap was een inspirator en ook de Bronckhorster samenleving zal zijn wijze adviezen node missen.

Wij wensen zijn echtgenote Hanneke en kinderen veel sterkte en vooral kracht dit verlies te overwinnen.

Rust zacht…


Paul Kok,
voorzitter van de Vereniging "Uit-Zicht"
gevestigd in de gemeente Bronckhorst

Meer berichten