Een pand met een indrukwekkende geschiedenis. Van  naaimachines en fietsen, via speelgoed naar tegenwoordig wijnhandel Smit. Zomaar een voorbeeld van de mogelijkheden van van een tegel in de Foto-tegelwandelroute in Vorden. Foto: PR.
Een pand met een indrukwekkende geschiedenis. Van naaimachines en fietsen, via speelgoed naar tegenwoordig wijnhandel Smit. Zomaar een voorbeeld van de mogelijkheden van van een tegel in de Foto-tegelwandelroute in Vorden. Foto: PR.

Wandelen door Vordens verleden

Algemeen

Foto-tegelroute nieuw project van Harry Jansen

Door Jan Hendriksen

VORDEN - Een project dat dit jaar nog gestalte moet krijgen: een Foto-tegelwandelroute in alle hoofdkernen van de gemeente Bronckhorst. Te beginnen in Vorden en Hummelo waar langs de ruim drie kilometer lange route vijftien tegels moeten komen te liggen, die de wandelaar iets van de 'geschiedenis' laten zien.

Historie is misschien wel de grootste hobby van de 68-jarige Harry Jansen uit Vorden. Duizenden 'kiekjes' van Vorden en de Achterhoek uit het verre verleden behoren tot zijn privé-collectie. Welbekend is ook de website 'Uut de olde deuze' die hij in 2017 samen met zijn plaatsgenoten Gerjan Weulen Kranenbarg en wijlen Jan Holtrigter lanceerde. Ook stond Jansen aan de wieg van de restauratie van de historische Vordense muziekkoepel. Maar misschien het meest bekend is de geboren en getogen Vordenaar wel als 'Wandelmeester van Vorden'. Dat laatste heeft hij met zijn onuitputtelijke interesse voor historie gecombineerd in het nieuwe 'project' samen met Harold Pelgrom: de Foto-tegelwandelroute.
De tegels van vijftig bij vijftig centimeter groot en acht centimeter dik worden op diverse locaties geplaatst, bedrukt met historische foto's en een korte begeleidende tekst. "Zo wandelen de mensen letterlijk door de geschiedenis. Er is te veel gesloopt zonder enig historisch besef. We willen met deze Foto-tegelwandelroute in Vorden een stukje historie terugbrengen. Zo komt de wandelaar straks in Vorden op de plekken waar ooit de zuivelfabriek, de coöperatie, het Nutsgebouw en groente- en fruithandel Klumper stonden. Maar ook het Theehuis van het voormalige Hotel Ensink (Hotel Bakker), molenmakerij Ten Have, de IJzerwinkel van Emsbroek (Gems) en de Havo borstelfabriek zullen een tegel krijgen'', zo legt Jansen zijn plan uit.
Het idee van de Foto-tegelwandelroute dat ondersteund wordt door onder meer de historische vereniging Oud Vorden ontstond vorig jaar toen Harry Jansen op uitnodiging van de gemeente Bronckhorst een aantal nieuwe inwoners van Bronckhorst rondleidde om kennis te maken met hun nieuwe gemeente. "In een gesprek met burgemeester Marianne Besselink, die daarbij ook aanwezig was, kwam toen ter sprake dat de historische vereniging Old Hengel in 2017 een Foto-tegelwandelroute in Hengelo had gerealiseerd. Ik heb vervolgens Old Hengel benaderd met de vraag of ik hun uitvoering mocht gebruiken om in de andere vier hoofdkernen van Bronckhorst, Zelhem, Vorden, Steenderen en Hummelo net zo'n tegelwandelroute te realiseren. Om de herkenbaarheid en eenheid te vergroten moesten naar mijn mening de tegels hetzelfde formaat en lay-out krijgen als die in Hengelo. Ik kreeg alle medewerking", zo verklaart Jansen zijn strijdplan.

Middelen
Samen met Harold Pelgrom, die zijn historische passie en interesse deelt, ontwikkelde Jansen het plan. Hij ging op zoek naar financiële middelen en diende bij de gemeente Bronckhorst een aanvraag in voor een innovatiesubsidie. Die werd positief beantwoord met een bijdrage van maar liefst 15.000 euro omdat de commissie het idee en de aanpak van het 'project' zeer sympathiek vond. "Het samen wandelen van de route bevordert de sociale contacten tussen jongeren en ouderen en helpt de afstand tussen groepen te overbruggen. Met name voor ouderen kan het samen oproepen van herinneringen aan de geschiedenis van hun dorp in de vorm van deze tegels heel waardevol zijn." De toegewezen subsidie van 15.000 euro moest specifiek besteed worden aan de uitvoering van het project in de kernen Vorden en Hummelo.

Advies
De commissie adviseerde wel om 'klein' te beginnen en om met bijvoorbeeld de dorpsbelangenverenigingen, welzijnsorganisaties en zorgondernemers ook te werken aan een jaarprogramma voor de wandelingen om de borging te versterken. En daaraan hebben Jansen en Pelgrom inmiddels ook gewerkt. Diverse dorpsbelangenverenigingen zijn in kennis gesteld van het project. Er is in Vorden contact gelegd basisschool De Hoge Voorde, de jongerenwerker van de gemeente Bronckhorst en de welzijnscoördinator van de seniorencomplexen in de gemeente. Harry Jansen: "En die hebben stuk voor stuk positief gereageerd op ons project. Men ziet de sociale waarde van de routes in. Ik zou het prachtig vinden als bijvoorbeeld jongeren samen met ouderen de fototegels periodiek zouden gaan schoonmaken."
Ook willen Jansen en Pelgrom op termijn de vijf Tegel-fotowandelroutes in de vijf Bronckhorster hoofdkernen middels fietsroutes door de verschillende buurtschappen met elkaar verbinden. "Maar laten we eerst nu ons op Vorden en Hummelo concentreren. We hebben als doel de routes deze zomer nog te realiseren. Immers Bronckhorst is tot met augustus nog 'Wandelgemeente van Nederland'. Binnen deze termijn moet het project klaar zijn. Dat is ons doel."

Adopteren
Het is ook mogelijk om een tegel te adopteren. Harold Pelgrom en Harry Jansen zijn graag bereid om hierover met geïnteresseerden van gedachten te wisselen. Informeer gerust via wuvorden@kpnmail.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord