In het onderzoek is voornamelijk gekeken naar de herkenbaarheid van buurtschap Medler voor het verkeer dat op de N319 rijdt en het verbeteren van de omgevingskwaliteit van de buurtschap. Foto: Jan Hendriksen
In het onderzoek is voornamelijk gekeken naar de herkenbaarheid van buurtschap Medler voor het verkeer dat op de N319 rijdt en het verbeteren van de omgevingskwaliteit van de buurtschap. Foto: Jan Hendriksen (Foto: )

Aanpassingen van Ruurloseweg in buurtschap Medler

Ook knelpunten N319 tussen Warnsveld en Ruurlo worden meegenomen in de werkzaamheden

VORDEN – Met onder meer een inhaalverbod, vergroening en een stopverbod vanaf de Schoneveldsdijk en Onsteinseweg voor verkeersgebruikers die vanaf deze beide gemeentelijke wegen de provinciale Ruurloseweg oprijden, wil de Provincie Gelderland in samenspraak met de gemeente Bronckhorst en de buurtbewoners van Medler de verkeersveiligheid op de Ruurloseweg in het bebouwde gedeelte in buurtschap Medler verhogen. Ook komt er ter hoogte van Medler een geluid reducerende toplaag op het weggedeelte en worden de parkeerplaatsen aan weerszijden van de buurtschap langs de Ruurloseweg uit verkeersveiligheid verwijderd.

Door Jan Hendriksen

Dit aangevuld met het plaatsen van een portaal, aan weerszijden van de buurtschap, met daarin het bestaande naambord 'Medler', met daaronder eventueel een ludieke tekst om de automobilisten te attenderen dat men een buurtschap doorkruist, waren ook zomaar een aantal suggesties en ideeën die vorige week dinsdagavond werden geopperd tijdens de inloopavond die de Provincie Gelderland en de gemeente Bronckhorst voor de buurtbewoners bij café-restaurant 't Wapen van 't Medler hadden belegd. Tevens werd besloten om de lantaarns visueel te veranderen. "Er doen zich bijna dagelijks verkeersonveilige situaties op de Ruurloseweg in het bebouwde deel van Medler voor, doordat verkeersdeelnemers, zowel automobilisten als fietsers, die vanaf de Schoneveldsdijk en de Onsteinseweg de Ruurloseweg oprijden een verkeerde inschatting maken van de snelheid van het doorgaande verkeer", zo verklaarde een buurtbewoner.

Het aantal verkeersbewegingen is de laatste jaren op zowel de Schoneveldsdijk als de Onsteinseweg naar de Ruurloseweg fors toegenomen omdat beide wegen als 'sluipwegen' worden gebruikt. "Mede omdat door navigatiesystemen deze wegen als 'advieswegen' worden aangeduid om van Lochem naar Ruurlo/Hengelo te reizen", aldus een andere buurtbewoner. Voor 2020 staat door de provincie groot onderhoud gepland op de N319, tussen de N314 bij Warnsveld en de Groenloseweg (N319) in Ruurlo. "Naast het onderhoud kijken we naar aanpassingen aan de weg om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2017 hebben we een specifiek onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid op de N319 (Ruurloseweg/Vordenseweg) tussen Vorden en Ruurlo. Een onderdeel van het onderzoek was de situatie ter hoogte van buurtschap Medler", zo verklaarde projectmanager Ben van Ginkel van de Provincie Gelderland tijdens de informatieavond.

Omgevingskwaliteit
In het onderzoek is voornamelijk gekeken naar de herkenbaarheid van buurtschap Medler voor het verkeer dat op de N319 rijdt en het verbeteren van de omgevingskwaliteit van de buurtschap. Ben van Ginkel: "Het verlagen van de maximumsnelheid van tachtig kilometer is in het onderzoek wel bekeken, maar is afgevallen omdat het bebouwingsdichtheid van het aantal woningen en de lengte van de buurtschap dit niet mogelijk maakt." Daarnaast geeft Coen Beijer, verkeersdeskundige van de gemeente Bronckhorst, aan dat de gemeente de N319 liever als 80 km weg ziet, omdat verlaging van de snelheid ertoe kan leiden dat gemeentelijke wegen aantrekkelijker worden als route.

Het doel van de bijeenkomst was het verbeteren van de herkenbaarheid van de buurtschap voor de omgeving. "De herkenbaarheid en inrichting van de omgeving van de weg draagt ertoe bij dat het verkeer zich bewuster is dat men door een buurtschap rijdt", zo verklaarde Van Ginkel. De informatieavond leverde een constructieve discussie op. Er werd besloten om over enkele maanden elkaar weer te treffen.

Knelpunten N319
Er is in het kader van de trajectaanpak, naast de maatregelen in buurtschap Medler, besloten om naast het groot onderhoud knelpunten van de N319 tussen Warnsveld en Ruurlo mee te nemen in de werkzaamheden. Denk hierbij aan het onderhoud van de fietsbrug over de Baakse Beek bij de Wientjesvoort, het verwijderen van bijna alle parkeerplaatsen, het verbeteren van de zichtbaarheid van kruispunt Dennendijk bij De Boggelaar, de aanpassing situatie 60 km/uur zone in Vorden voor bromfietsers van de rijbaan op het fietspad, het aanbrengen infiltratiesysteem langs het fietspad tussen de spoorlijn en de Hamelandweg, het aanpassen van de rotonde Vordenseweg/Rondweg Zuid in Ruurlo en het aansluiting van de Rondweg Zuid en de Stapeldijk in Ruurlo. Deze twee laatste aanpassingen zullen naar alle waarschijnlijkheid in 2020 nog niet worden uitgevoerd.

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten