Film- en informatieavond: 'Onze bodem is de basis'

VORDEN - De Agrarische Natuurvereniging 't Onderholt houdt op donderdag 28 maart een filmavond met aansluitend aan de film een discussie. De titel is 'Onze bodem is de basis'. Deze filmavond is ook vrij toegankelijk voor niet-leden. 't Onderholt houdt de film- en discussieavond in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden, vanaf 20.00 uur. De ontvangst is vanaf 19.45 uur.

De bodem verslechtert. Al jaren holt de kwaliteit achteruit, en dat leidt tot grote problemen op bijvoorbeeld het gebied van voedselveiligheid, waterkwaliteit en bodembiodiversiteit. Het vormt zo een bedreiging voor de kwaliteit van het leven en de middelen van bestaan. Zou het dan niet voor de hand liggen als alles op alles wordt gezet om de bodem in goede conditie te houden? Wat doen we er eigenlijk aan? En hoe kan het anders?

Om op deze prangende vragen antwoord te geven vertoont ANV 't Onderholt de met prijzen onderscheiden film/documentaire Bodemboeren. Een Nederlandse documentaire van veertig minuten. De film is geproduceerd In 2015, het mondiale Jaar van de Bodem. Vijf eigenwijze Nederlandse boeren doken met een kleine filmploeg letterlijk hun bodem in, en vertellen waarom en hoe zij voortdurend experimenteren en observeren om die duurzamer te beheren. Samen verzetten zij de bakens tot een grondig 'nieuw bodemverhaal'. Met oude, soms vergeten, en nieuwe, soms verrassende, kennis bouwen zij pro-actief aan hun natuurlijke kapitaal: een bruisend bodemleven met voldoende lucht, water, koolstof en mineralen. Bodemboeren kwam er omdat er 'in het veld' inspirerende voorbeelden te vinden zijn van individuele boeren, die extra werk maken van het beheer van hun bodem: de basis voor het productievermogen van hun bedrijf. Hun verhalen zijn van grote waarde voor de hele agrarische sector. Eén van de makers van de film, Fransjan de Waard, zal de film presenteren, waarna er volop gelegenheid is voor discussie.

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten