Afgevaardigden van maar liefst vijftig maatschappelijke organisaties en verenigingen uit Vorden en omgeving waren aanwezig. Foto: PR.
Afgevaardigden van maar liefst vijftig maatschappelijke organisaties en verenigingen uit Vorden en omgeving waren aanwezig. Foto: PR.

'Er waren alleen maar blijde gezichten te zien'

Algemeen

Kringloopwinkel De Werf schenkt maar liefst 42.000 euro aan verenigingen en organisaties

VORDEN – De omvangrijke verbouwing en uitbreiding van de Ideële Kringloopwinkel De Werf aan de Enkweg die deze week van start gaat zal absoluut geen invloed hebben op de toekomstige sponsorbedragen. "Verenigingen en organisaties zullen volgend jaar door De Werf ook weer met flinke sponsorbedragen worden verblijd. Daar kan men op rekenen." Dat meldde bestuurslid Hans Moor van Stichting Veilingcommissie Vorden zaterdagmorgen tijdens de jaarlijkse Meimarkt van De Werf toen er aan maar liefst vijftig maatschappelijke organisaties en verenigingen voor het lieve bedrag van 42.000 euro aan financiële ondersteuning werd gegeven. Er waren zaterdagmorgen dan ook alleen maar blijde gezichten op het terrein van De Werf te zien.

Door Jan Hendriksen

De doelen van de sponsorbedragen waren zeer gevarieerd. Van de aanschaf van een E-bike tandem voor de Vordense Rijwiel Toerclub de 8 Kastelenrijders (3500 euro) waarmee zij verstandelijk en lichamelijk beperkte mensen een geweldige fietstocht kunnen bezorgen tot de aanleg van een Sprookjeskasteelroute door Vorden door Stichting Kristalpunt (500 euro) en van een bijdrage voor Hackforterhof (600 euro) voor de aanschaf van een wandboom om de gangen in de Hackforterhof op te fleuren tot school De Kraanvogel op de Kranenburg (3144 euro) om het hekwerk tussen de school en voetbalvereniging Ratti te vervangen, zodat kinderen kunnen spelen. Het grootste sponsorbedrag dit jaar ging naar Stichting Tegelroute Bronckhorst (4781 euro) om financiële ondersteuning te geven voor de aanleg van een speciale tegelwandel en -fietsroute die door alle hoofdkernen van de gemeente Bronckhorst gaat lopen. Een idee uit de koker van Harry Jansen uit Vorden en Harold Pelgrom uit Hummelo.

Gecombineerde fiets- en wandelroute
Harry Jansen is fanatiek wandelaar en raakte geïnspireerd door de foto-wandelroute in Hengelo (Gld.). Hij vond dat daar meer mee gedaan moest kunnen worden en heeft het plan verder uitgewerkt tot een gecombineerde wandel- en fietsroute. Een foto-wandelroute bestaat uit een aantal (10-15) hardstenen tegels per kern welke in het trottoir liggen. Op de tegel is een foto van een verdwenen of niet meer herkenbaar pand afgebeeld met daarbij een korte omschrijving van de geschiedenis. De wandelroutes worden onderling verbonden met een fietsroute. Het moet een verbindend project worden waar iedereen plezier aan kan beleven. Hiervoor zijn inmiddels contacten gelegd met personen/organisaties die dit initiatief willen ondersteunen. Zo heeft Harold Pelgrom (onder andere beheerder van website Hummelo.nl) zijn medewerking toegezegd en hebben enkele seniorencomplexen zoals De Bleijke in Hengelo en De Wehme in Vorden al verheugd gereageerd. De ouderen die niet meer zo vaak buiten komen of hulpbehoevend zijn kunnen individueel, maar ook met hulp van vrijwilligers deze wandelroutes beleven. Ook aan bewoners van complexen zoals De Lindenhof in Vorden is gedacht. Voor mensen die aan Alzheimer lijden kan de route een (her)beleving zijn. Verder is aan de schoolgaande jeugd gedacht.

"Je kunt de jeugd al vroeg met de geschiedenis van de woonplaats in aanraking brengen. En de jongerenwerker van Bronckhorst heb ik ook benaderd. Jongeren kunnen hand- en spandiensten leveren en willen enige keren per jaar de route controleren op vervuiling, schade of veiligheid. Bewoners van de zorgboerderijen kunnen op eenvoudige wijze de dorpsgeschiedenis beleven. Zoals al vaker is geschied, kunnen wij de nieuwe inwoners van Bronckhorst deze wandeling aanbieden", aldus initiatiefnemer Harry Jansen. Ook biedt het mogelijkheden voor de plaatselijke ondernemers en het toerisme. Harry Jansen: "De oudheidkundige verenigingen van Bronckhorst zijn op de hoogte gebracht en staan in het algemeen positief in deze plannen."

Gezellige bedoening
Het was zaterdagmorgen overigens weer een gezellige bedoening op de jaarlijkse Meimarkt. De weergoden waren gunstig gezind, de muzikale omlijsting van The Bendic's sloot precies aan op de gemoedelijke sfeer, de gratis stroopwafels waren zo gewild dat de stroopwafelkraam aan het eind van de ochtend door haar deeg heen was en de sneltekenares die op de Meimarkt vele Vordenaren heeft vereeuwigd had aan het eind van de markt kramp in haar vingers. Voor het eerst in het bestaan van de Meimarkt stonden (door het grote aantal aanmeldingen) circa dertig kramen over het gehele voorplein van de kringloopwinkel verspreid. En dat was maar goed ook, omdat men elkaar anders onder de voet gelopen had. Vooral ten tijde van de uitreiking van de sponsorcheques was het een drukte van belang.

Totaaloverzicht van alle sponsorbedragen

Intern Dansgroep voor ouderen Wichmond/Vorden € 200 bijdrage zaalhuur
Vordense Ondernemers Vereniging € 250 bijdrage in aanlichten van de dorpskerk en het verbruik van elektra voor de kerstverlichting in het dorp.
oranjevereniging Vorden € 250 aanschaf laptop + software = laptop af te halen bj de Werf
Stichting Louka in Actie € 250 Project Hulp in Gambia door scholieren
Stidhting Gamrupa € 250 Goede doelenorganisatie Gambia
Stichting Ouderenzorg Moldavie € 250 Hulp aan ouderen in Moldavie
Stichting Every Boy & Girl € 275 huur van een tafel bij Van Sinckel in Vorden
Seniorenvereniging Vorden € 280 Aanschaf 8 rummikubspellen
PCOB Vorden € 350 Bijdrage dagje uit
Toneelvereniging Krato € 350 Bijdrage geluid en aanschaf lampen lichtbakken
Wandelgroep Hackforterhof € 375 vrijwilligers familie en mantelzorgers bewoners hackforterhof - tijdens wandelingen versnapering
Stichting Muziekkoepel Vorden € 400 bijdrage in renovatie Zitbankjes
Ouderenkring Vorden € 450 Bijdrage Dagje Uit
De Lindenhof € 450 Aanvulling Bewegingsmodules Qwiek UP - mobiele beamer kan overal op schijnen
Herdertjestocht € 500 Kleding voor Engelen en aanschaf aandenken meelopers - 90 vrijwilligers + 500 belangstellenden
Wehmepark Vorden € 500 Dagje Uit bewoners - huur huifkar etc
Zonnebloem afd Vierakker-Wichmond € 500 Bijdrage kerstfeest
Stichting KunstInVorden € 500 4 x per jaar Kunstzondagvorden - bijdrage
Stichting Kristalpunt € 500 aanleg sprookjeskasteelroute
Stichting Zonnembloem € 500 Bijdrage voor eetfestijn gasten
Ijsvereniging Vorden € 500 financiele ondersteuning
Hackforterhof € 600 bijdrage aanschaf wandboom om de gangen in de hackforterhof op te fleuren
Stichting Welzijn Vorden € 750 Aanschaf spellen en materialen voor de handenarbeid
Museum Achterhoekse Schilderkunst € 750 Aanschaf verrrijdbare panelen - meer schilderijen getoond worden
Stichting Pinetum de Belten € 750 reparatie beregeningsinstallatie
Vordens Mannenkoor € 900 bijdrage aanschaf digitale piano en uitbreiding podium
Zorgboerderij Groot Windenberg (via Gre Stoel) € 900 vloerbedekking kantine zorgboerderij
Kindcentrum Avonturijn BSO Eris Wichmond € 1.000 bijdrage in aanleg Puls zandbak voor de kinderopvang
Dagvoorziening Klimop € 1.200 bijdrage aanschaf broeikas
Radio Ideaal € 1.250  
Stichting Kindermiddag Vorden € 1.250 Bijdrage Kindermiddag zondagmiddag 30 juni
stichting De Lindesche Molen € 1.500 bijdrage aanschaf brandtrap/vluchttrap voor de molenaars
Heiligenbeeldenmuseum € 1.500 Inrichten koffie/theecorner in de entreeruimte
Werkgroep Vorden Cultuur € 1.500 Bijdrage Cultureel Festijn 21 en 22 september - bijdrage en een aanvullende garantstelling
VV Vorden € 1.650 bijdrage € 1650 voor de organisatie van de wandelvierdaagse
Zwembad in de Dennen € 1.825 aanschaf mobiele geluids/muziekinstallatie voor aerobics/kinderfeestjes/diplomazwemmen etc.
Vereniging Oud Vorden € 2.355 Aanschaf ophangsysteem voor schilderijen en afbeeldingen
stichting Oranjecomite Wichmond - Vierakker € 2.500 Comité Vierakker-Wichmond 100 jaar bijdrage openluchtspelen 31 mei, 1 en 2 juni 't Spiek Vierakker
De Kraanvogel € 3.144 vervanging Hekwerk tussen school en Ratti zodat kinderen van school en uit Kranenburg knnn splen
VRTC Vorden € 3.500 Aanschaf Tandem E-Bike voor fietstochten met 50 bewoners van Lathmer ztdg en Zozijn dndrdg 3 a 4 wkn
Stichting Tegelroute Bronckhorst € 4.781 Aanleg wandel/fietsroute a.d.h. van tegels in alle kernen van Bronckhorst
  € 1.000  
     
  € 42.485  

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord