De eerste visparel van Nederland: visvijver 't Joostink in wijk Biesterveld. Foto: Liesbeth Spaansen
De eerste visparel van Nederland: visvijver 't Joostink in wijk Biesterveld. Foto: Liesbeth Spaansen

Partijen scholen samen bij opening eerste Visparel van Nederland

Algemeen

Visvijver 't Joostink succesvol in project Sportvisserij Op de Kaart

Door Liesbeth Spaansen

VORDEN – Het is officieel de eerste Visparel van Nederland: visvijver 't Joostink in de wijk Biesterveld in Vorden. Wethouder Evert Blaauw van de gemeente Bronckhorst opende deze donderdagmiddag 11 juli door het doek weg te hengelen van het informatiebord. Alle partijen die deelnamen om project 'Sportvisserij op de kaart' in Vorden te laten slagen, schoolden samen op de grote vissteiger. Er waren vertegenwoordigers van Hengelsportvereniging De Snoekbaars Vorden, de Hengelsport Federatie Midden Nederland, Sportvisserij Nederland, Waterschap Rijn en IJssel, de gemeente Bronckhorst en van sponsoren Rabobank Noordoost Achterhoek, Stichting Veilingcommissie Vorden en Stichting Vordens Sportpark. Buurtbewoners waren eveneens uitgenodigd en tot slot mochten groep 7 leerlingen van Basisschool De Hoge Voorde in Vorden erbij zijn, na eerst een hengel te hebben uitgegooid.

Visles groep 7
De kinderen van de basisschool kregen 's morgens visles van vismeesters Manon Durand en Daisy Markerink. "We noemen onszelf visjuffen," vertellen ze enthousiast. "Tijdens de les ging het over de verschillende soorten vis die hier in de vijver zwemt, over hun schubben, maar ook wat ze eten en waar ze leven." 's Middags gingen de kinderen met hulp van de visjuffen, secretaris van De Snoekbaars Marcel Dekkers en andere vrijwilligers van de hengelsportvereniging, vissen in de 'Visparel'. "Alle negentien kinderen hebben vis gevangen, sommige wel meer dan tien."

Visparel Biesterveld
Sportvisserij Nederland wil door project Sportvisserij Op de Kaart (SOK) in heel Nederland meer vijvers in de bebouwde kom realiseren waar jong en oud goed en veilig kan vissen. Hiervoor worden vijvers opgeknapt en verbeterd voor de sportvissers zodat iedereen er op een laagdrempelige manier kan vissen. Visvijver 't Joostink in de wijk Biesterveld in Vorden was een vijver waar oevers dichtgroeiden en waar moeilijk te vissen was. Nu zijn er mooie vissteigers aangelegd, een drietal met trappetjes, oevers zijn gemaaid en er zijn zogenaamde vissenbossen aangelegd waar de vissen kunnen schuilen. Ook wordt er nu gekeken of de vereniging een rol kan hebben in het beheer rondom de vijver.

Voorzitter van Hengelsportvereniging De Snoekbaars Vorden, Jan Groot Jebbink, opende de middag met een welkomstwoord aan alle aanwezigen. "We zijn een aantal jaren geleden begonnen met het project en het resultaat mag er zijn."

Bennie van Til is voorzitter van Hengelsport Federatie Midden Nederland. "We zijn er als federatie om in deze omgeving meer van dit soort plekjes te creëren waar de jeugd kan gaan leren om te gaan met vissen en ook om te leren hoe je moet vissen. Dat hebben jullie vanmorgen gehad van de vismeesters," richtte hij zich even tot groep 7 van de school. "Ik denk dat het een goede zaak is, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst."

Van Til gaf aan dat het belangrijk is om het aantal leden in stand te houden. "We moeten de jeugd betrekken en ook begeleiden in de manier hoe je moet vissen, hoe je met vissen omgaat en hoe je met de natuur omgaat." Hij feliciteerde de voorzitter van de Snoekbaars in Vorden. "Ook met Sportvisserij Nederland hebben we dit kunnen realiseren, samen met een aantal sponsoren die hieraan meegewerkt hebben. Mensen, gefeliciteerd met deze leuke parel."

Voor de officiële opening werd Evert Blaauw naar voren gevraagd. De wethouder van de gemeente Bronckhorst met sport en cultuur in zijn portefeuille complimenteerde De Snoekbaars met het resultaat dat hier bereikt is met alle vrijwilligers. "Zeker leuk voor de jongeren die hier een hengeltje gaan uitgooien, nadat ze hun cursussen gehad hebben. Ik denk dat dit een voorbeeld is van hoe je samen optrekt en hoe je de leefbaarheid in een dorp of in een stad in stand weet te houden. Een compliment aan ieder die hieraan heeft meegewerkt."

De wethouder ging hengelen en al snel zwierde de doek van het informatiebord af en kon iedereen het lezen: Visparel Biesterveld. Na een groot applaus zette voorzitter Groot Jebbink de sponsoren in het zonnetje: de Rabobank, Stichting Veilingcommissie Vorden, Stichting Vordens Sportpark. "Bedankt voor de bijdragen. Laten we er samen een drankje op doen en bij deze is de visvijver officieel geopend."


www.hfmiddennederland.nl

www.visparel.nl

Wethouder Evert Blaauw hengelt het doek van het informatiebord. Foto: Liesbeth Spaansen
Voorzitter van Hengelsport Federatie Midden Nederland Bennie van Til, visjuf Manon Durand en wethouder Evert Blaauw bij de eerste Visparel van Nederland, Biesterveld. Foto: Liesbeth Spaansen
Leerling van De Hoge Voorde vangt weer een visje. Foto: Liesbeth Spaansen
Voorzitter van Hengelsportvereniging De Snoekbaars Vorden, Jan Groot Jebbink bij het onthulde informatiebord van Visparel Biesterveld. Foto: Liesbeth Spaansen
Visjuf Manon Durand helpt de leerlingen met het visje van het haakje te halen. Foto: Liesbeth Spaansen
Wethouder Evert Blaauw leert leerlingen van De Hoge Voorde visserslatijn. Foto: Liesbeth Spaansen

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant