De Goede Herder Kapel in de Veldhoek. Foto: PR

De Goede Herder Kapel in de Veldhoek. Foto: PR

Verkoop van de Goede Herder Kapel in de Veldhoek

Algemeen

VELDHOEK - Al voor de tweede wereldoorlog waren er plannen om in de Veldhoek een kerk(je) te bouwen. Met veel inzet van de mensen in en rondom deze buurtschap werd het kerkje (de Kapel) in 1951 geopend. De plannen voor de vorming van een eigen gemeente waren dermate serieus dat men in 1964 een perceel grond aankocht om er tevens een pastorie te bouwen. Al snel daarna werd duidelijk dat dit niet gerealiseerd kon worden.

Het aantal kerkbezoekers was al niet erg hoog, maar na 2000 liep het verder terug. In 2010 is besloten het aantal diensten terug te brengen naar één zondag per maand. Tijdens die diensten is er een ‘vaste groep’ van circa twintig mensen aanwezig.

De Kapel, het gebouw is ondertussen bijna zeventig jaar oud en dat leidt tot hoge onderhoudskosten. Deze waren al moeilijk op te brengen door het Kapelbestuur. Ondertussen blijkt dat het hoog tijd is voor zeer groot onderhoud. De kosten hiervoor zijn echter niet door het Kapelbestuur op te brengen. Na een lang traject van afwegingen en voorbereidingen heeft het Kapelbestuur op 29 september het formele besluit genomen om de Goede Herder Kapel in de Veldhoek te koop aan te bieden.

Het bestuur van de Goede Herder Kapel legt in het kort de onderliggende motieven voor dit besluit uit:

  • Het gebouw verkeert in een staat waarvoor zeer groot onderhoud dringend noodzakelijk is. De kosten van een dergelijke operatie zouden het einde van de financiële armslag van het Kapelbestuur betekenen. Ook wanneer van diverse kanten subsidie verleend zou worden. Het gevolg zou zijn dat het Kapelgebouw er weer goed bij komt te staan, maar de financiële armslag ontbreekt om er diensten te houden.
  • Tevens geldt dat het aantal kerkbezoekers op termijn terug zal lopen. Dit ondanks dat het Kapelbestuur nog steeds positief verrast is over het constante getal van de laatste jaren.
  • De kosten zullen verder stijgen, denk hierbij aan inflatie, onderhoud, gebruikskosten. Daarnaast is aan de orde dat in de ‘moedergemeenten’, de Protestantse kerk in Zelhem en die in Hengelo binnen afzienbare tijd met één predikant het kerkenwerk moeten rondzetten. Zij zullen dus de diensten in de Kapel niet of nauwelijks kunnen ondersteunen.

Op de gemeenteavond van februari 2020 hebben de gemeenteleden instemmend gereageerd op de voornemens van het Kapelbestuur. Het verheugt het bestuur dat er zoveel begrip voor de stap tot verkoop bestond.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord