Foto: Levend Landschap Vierakker/Sander van Soest

Foto: Levend Landschap Vierakker/Sander van Soest

Knotploeg Vierakker gaat gevarieerder snoeien

Natuur

VIERAKKER - Vanaf deze winter is Levend Landschap Vierakker verantwoordelijk voor het knotten van bomen langs de wegen. De werkwijze van de gemeente Bronckhorst, eens per drie jaar alles snoeien, wordt vervangen door een gespreide knot.

Iedereen herkent ze, de karakteristieke knotbomen die ook in Vierakker langs de wegen staan. Ze horen van oudsher bij ons landschap en zijn het alleen al daarom waard om goed onderhouden te worden. Dat onderhoud werd in Vierakker tot nu toe gedaan door de gemeente Bronckhorst, die eens in de drie jaar alle knotbomen in één keer onder handen nam.
Maar voor de biodiversiteit zou het veel beter zijn om dit knotten over de jaren te verdelen, zodat elk jaar telkens maar een deel van de knotbomen wordt gesnoeid. Zo blijven er altijd uitgegroeide en bloeiende bomen in een groepje staan. Knotbomen bieden namelijk onderdak aan allerlei verschillende dieren, planten en andere organismen. En ze zijn belangrijk voor insecten, zoals hommels, vlinders en mieren, die hun voeding uit bloeiende knotbomen halen.

Samenwerking met de gemeente
Om deze reden heeft de gemeente ermee ingestemd om het knotten van de bomen langs de openbare wegen in Vierakker vanaf deze winter aan de vrijwilligers van Levend Landschap Vierakker over te laten. Daarvoor geeft de gemeente ook een vergoeding aan LLV, geld dat weer kan worden gebruikt om andere groene projecten in het dorp mee te financieren.
In Vierakker wordt nu een knotboomgroep opgericht. In de opstartfase zorgt Stichting Landschapsbeheer Gelderland voor training en begeleiding. Ook leent SLG goed snoeigereedschap uit aan de vrijwilligers. Wie interesse heeft om zich aan te sluiten wordt uitgenodigd voor een gezellige startbijeenkomst die op maandag 7 november wordt gehouden in de Theetuin Vierakker. Tijdens deze avond wordt toegelicht wat de bedoeling is, en kan van gedachten worden gewisseld hoe de beste praktische invulling gegeven kan worden aan dit plan. Iedereen kan meedoen, ook wie zelf niet wil snoeien en zagen, want er moet ook met takken worden gesleept, verkeer worden geregeld en, niet onbelangrijk, koffie worden geschonken. De bijeenkomst begint om 20 uur en duurt tot circa 21,30 uur. Aanmelden voor de groep kan ook via een e-mail aan sandervansoest@icloud.com. Vrijwilligers die niet in Vierakker wonen zijn van harte welkom.

Levend Landschap Vierakker
In 2018 nam een aantal inwoners van Vierakker het initiatief om te kijken op wat voor manieren ze zelf aan de slag konden gaan om hun dorp nog verder te verbeteren voor wat betreft biodiversiteit, groen, landschap en aantrekkelijkheid. Na een brainstorm-bijeenkomst is een dertigtal inwoners (zo’n 10 procent van alle mensen die in Vierakker wonen) actief aan de slag gegaan met een hele serie projecten onder de noemer Levend Landschap Vierakker.
In de opstartfase werd de groep praktisch ondersteund door Stichting Landschapsbeheer Gelderland, maar sinds 2021 staan de vrijwilligers op eigen benen. De gemeente Bronckhorst blijft het initiatief zowel praktisch als financieel ondersteunen vanuit haar Dorp en Rand-programma.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord