Oude Wientjesvoort voor- en zuidgevel 2017. Foto: PR
Oude Wientjesvoort voor- en zuidgevel 2017. Foto: PR

Boerderijcommissie Oud Vorden beschrijft tweehonderdste boerderij

VORDEN - De boerderijcommissie heeft een belangrijke mijlpaal bereikt met de beschrijving van de Oude Wientjesvoort aan de Ruurloseweg. Tijdens de Open Monumentendag-2017 werd de gerestaureerde boerderij De Oude Wientjesvoort voor bezoekers opengesteld, waarvoor Gerda Rossel, bijgestaan door Ben Wullink, Wim Jansen (bouwhistoricus van de Stichting IJsselhoeven) en Paul Gorter (eigenaar van landgoed de Oude Voorde) een expositie samenstelde over de historie van deze boerderij. Aan het licht kwam hierbij dat deze en enkele andere boerderijen in de omgeving een rijke en lange geschiedenis met elkaar delen. Een en ander heeft geresulteerd in de publicatie van het boekje De Geschiedenis van de Wientjesvoort, dat o.a. verkrijgbaar is bij de boekhandel in Vorden.

De commissie startte haar werkzaamheden in 2012 en staat onder voorzitterschap van Gerda Rossel. Samen met Joke Bouwmeester-Tjoonk verzorgt zij de historische boerderijbeschrijvingen, bijgestaan door Ben Wullink, die hiervoor oude teksten, aktes en andere archiefstukken transcribeert (hertaalt). Deze taakverdeling maakt het mogelijk om de geschiedenis van de Vordense boerderijen tot de vroegste bronnen te ontsluiten, in sommige gevallen teruggaand tot de 13de en 14de eeuw.

De commissie heeft zich tot doel gesteld in de komende jaren van alle 600 à 800 bekende en soms reeds verdwenen Vordense boerderijen de eigendoms- en bewonersgeschiedenis te documenteren. Hiervoor wordt uitgebreid archiefonderzoek gedaan, en ook dankbaar gebruik gemaakt van informatie en oude foto's aangedragen door huidige of vorige bewoners van de boerderijen. De resultaten worden op de website van Oud Vorden gepubliceerd en zijn daar direct toegankelijk via de menuknop 'Boerderijen' boven in beeld.

In bijzondere gevallen worden er gegevens gevonden die de commissieleden ertoe brengen deze in eigen beheer te publiceren in een boekje. Zo verschenen van Joke Tjoonk recentelijk twee boekjes: het ene over het Bosmanshuis (haar geboortehuis) en het andere - in samenwerking met Ben Wullink- over de veldnaam De Doodslag bij de parkeerplaats van Natuurmonumenten in Hackfort.

3 reacties
Meer berichten