Het volkstuinencomplex in Vorden. Foto: Rob Schmitz
Het volkstuinencomplex in Vorden. Foto: Rob Schmitz (Foto: )

Veertig jaar bestaan Volkstuinvereniging Vorden

VORDEN - Velen zullen het niet weten, maar Vorden heeft een groot volkstuinencomplex. Verscholen achter de woningen aan de Raadhuisstraat grenzend aan de Vordense Beek zijn wekelijks een vijftigtal leden bezig met het kweken van hun eigen groenten, bloemen en fruit. Dit jaar bestaat het complex al veertig jaar. Dit wil de vereniging vieren met een open dag op zaterdag 23 juni van 11.00 tot 14.00 uur. Deze dag worden rondleidingen gegeven over het terrein.

Het idee om in Vorden een volkstuinvereniging op te richten kwam van Cees Lakeveld. Hij had destijds geen ruimte bij zijn huis voor een tuin. Hij trommelde via een artikel in het Contact een aantal mensen bij elkaar en zo werd in februari 1978 de oprichting van de Volkstuinvereniging Vorden door de notaris bekrachtigd.

Aanvankelijk pachtte het bestuur grond van de gemeente naast de Vordense Beek, op de plaats waar later de inmiddels alweer verhuisde tennisbanen lagen. Twee jaar later verhuisde het volkstuinencomplex naar een lap grond naast de voormalige Villa Nuova aan de Zutphenseweg. Dat complex werd door de groei van het aantal leden echter snel te klein, waarna er opnieuw verhuisd werd en nu naar de huidige plek. De grond langs de Vordense Beek werd gehuurd van de heer Reintjes. In 1985 werd ook dit stuk te klein. De vereniging kon toen het stuk grond grenzend aan het volkstuincomplex kopen van de gemeente. Omdat de vereniging armlastig was, werden er 33 aandelen van elk honderd gulden uitgegeven aan vooral belangstellende leden. Voldoende om de grond te kunnen aankopen.

In de loop van de afgelopen jaren zijn alle aandelen bij de vereniging weer tegen een bedrag van 100 gulden ingewisseld, waardoor een gedeelte van het volkstuinencomplex nu eigendom van de vereniging zelf is.

Vele jaren lang is het ledenaantal van ongeveer 40 stabiel gebleven. De laatste jaren is er echter een groeiende belangstelling voor het fenomeen volkstuin. Het ledenaantal ligt nu op vijftig en het opmerkelijke daarvan is dat er steeds meer jonge leden bijkomen.

Het is dus een bont gezelschap van jong en oud, mannen en vrouwen, die hun hobby met veel plezier beoefenen. Vrijwel iedereen tuiniert kleinschalig en biologisch. Natuurlijk kom je overal de aardappelen en de boontjes tegen, maar ook de belangstelling voor vergeten groenten als pastinaak en mierikswortel is enorm gegroeid. En mocht je het allemaal niet weten, dan is er altijd een tuinbuurman die je met raad en daad wil bijstaan, want volkstuinieren is ook bij uitstek een sociaal gebeuren.

Mocht iemand zich willen aan sluiten, dan is dat mogelijk. Er zijn nog een paar perceeltjes vrij. Voor 32,50 euro per jaar huur je een hele tuin van 150 m2 en voor 22,50 euro een halve tuin van 75 m2.

Meer berichten