Jubilaris Antoon Eijkelkamp werd door voorganger Ton Rutting bedankt voor zijn inzet. Foto: PR
Jubilaris Antoon Eijkelkamp werd door voorganger Ton Rutting bedankt voor zijn inzet. Foto: PR (Foto: )

Jubilaris Antoon Eijkelkamp in het zonnetje gezet tijdens Ceaciliafeest

VORDEN - Zondag 18 november vierde het gemengd koor Cantemus Domino het jaarlijkse Caeciliafeest. Koorlid Antoon Eijkelkamp vierde deze dag dat hij vijftig jaar lid was van Cantemus Domino.

De dag begon voor het koor met het zingen tijdens de viering van half tien in de Christus Koningkerk te Vorden. Ton Rutting was deze morgen de voorganger en heette iedereen van harte welkom. Er was een extra woord van welkom voor het koor. Tijdens de viering werd het kyrie en het gloria uit de mis van Gounod gezongen en enkele meerstemmige liederen. Natuurlijk was er samenzang met de geloofsgemeenschap.

Als verrassing voor zijn broer kwam na afloop van de vredeswens Ludo Eijkelkamp naar voren, die het prachtige Jeruzalem zong. Aan het eind van de viering werd de jubilaris naar voren geroepen en werd in een toespraak door Ton Rutting bedankt voor zijn inzet. Hij blikte terug op het leven van Antoon dat in het teken van de zang heeft gestaan en nog steeds staat. In het gezin waar Antoon opgroeide werd er altijd gezongen. Een aantal jaren heeft hij in Gaanderen en Doetinchem gewoond. Ook daar zong hij bij het Gaanderens Mannenkoor.

In 1968 kwam hij weer terug in Vorden om samen met zijn broer Johan café 't Wapen van 't Medler over te nemen van zijn ouders en werd lid van het kerkkoor Cantemus Domino wat toen nog alleen als herenkoor bestond. Met zes broers vormden ze ook jarenlang de zanggroep de gebroeders Eijkelkamp. Vaak zong hij als tenor solopartijen, ook zingt hij nog steeds bij het Vordens mannenkoor. Het gemengd koor maar ook de geloofsgemeenschap is bevoorrecht om een Eijkelkamp als koorlid te hebben. Antoon ontving uit handen van Ton Rutting, namens het pastoresteam, de Sint Gregorius draagspeld in goud met de letters 50 opgespeld en de bijbehorende oorkonde.

Namens het koor, de locatieraad en de pastoraatsgroep waren er bloemen. Het koor zong hierna het mooie lied Jubilate voor de jubilaris. Na afloop van de viering was er gelegenheid om Antoon en zijn familie, die in grote getale aanwezig was, te feliciteren en kon iedereen aan de koffie. Het Caeciliafeest werd hierna voortgezet in de parochiezaal voor de leden van het koor, hun partners en familieleden van Antoon. Ook hier was er een woord van welkom door de voorzitter en nogmaals de felicitaties namens het koor. Door enkele leden was er een toepasselijk lied gecomponeerd voor Antoon en dat werd uit volle borst meegezongen door het koor en de aanwezige familie Eijkelkamp. Nadat er een uurtje gezellig geborreld, gepraat en nog wat gezongen werd, heeft iedereen zich tegoed gedaan aan een heerlijk stampottenbuffetje bereid door restaurant 't Wapen van 't Medler.

Meer berichten