Duurzame energie thuis opslaan: de mogelijkheden

Steeds meer mensen verduurzamen hun woning. Wie zijn huis wil verduurzamen zal moeten kiezen uit talloze duurzaamheidsoplossingen. Denk hierbij aan zonnepanelen, isolatie, een warmtepomp, zonneboiler of groen dak. Sommige duurzaamheidsoplossingen, zoals isolatie en een groen dak, gaan warmte- en energieverlies tegen. Andere oplossingen, zoals zonnepanelen, wekken energie op. Maar wat gebeurt er met energie die niet wordt gebruikt? Voor deze situatie zijn verschillende oplossingen.

Salderen of opslaan?Iedereen die zonnepanelen bezit kan gebruikmaken van de salderingsregeling. Dit is een regeling waarbij de opgewekte stroom teruggeleverd wordt aan het energienet. De energieleverancier berekent een keer per jaar hoeveel stroom de zonnepanelen hebben opgewekt en hoeveel het huishouden heeft verbruikt. De leverancier verrekent de opgewekte energie met de stroom die verbruikt is. Het deel van de stroom waar wel voor is betaalt, maar niet gebruikt is, krijgt het huishouden dan terug van de leverancier. Is er meer stroom opgewekt dan verbruikt, dan wordt daar een vergoeding voor geleverd. Dit is voor de meeste mensen de eenvoudigste manier om hun energieverbruik te regelen.

Naast salderen, is er echter nog een optie waar veel mensen zich niet in verdiepen. Namelijk het opslaan van de energie. In de zomer wekken veel zonnepanelen meer energie op dan nodig voor de energievraag. Wie de overtollige energie opslaat, kan hier vervolgens in de winter gebruik van maken. De aanschaf van een accu is hier de ideale oplossing voor. Het voordeel hiervan is dat huishoudens hierdoor niet of bijna niet meer afhankelijk zijn van de energieleverancier of netbeheerder.

Thuisaccu'sDe makkelijkste manier om overtollige energie op te slaan is met een thuisaccu. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe modellen op de markt gekomen. Een thuisaccu hangt aan de muur in de kelder, schuur of carport. Qua afmetingen zijn de accu's ongeveer even groot als een cv-ketel. De kosten van een thuisaccu zijn momenteel een paar duizend euro.

Een ander belangrijk feit over thuisaccu's is dat ze na een aantal jaar aan vervanging toe zijn. De levensduur van zonnepanelen is significant langer dan die van accu's. Afhankelijk van het model gaan thuisaccu's tussen de vijf en twintig jaar mee. Wel zijn de meeste accu's na gebruik volledig te recyclen. Er zitten natuurlijk ook grote voordelen aan de aanschaf van een accu. Zo is het de manier om de energievraag gedurende het jaar te balanceren. Ook biedt een accu de kans volledig onafhankelijk te zijn van het energienet en energieleveranciers.

Andere oplossingenNaast accu's zijn er de afgelopen jaren een aantal andere oplossingen voor energieopslag op de markt gebracht. De belangrijkste zijn: buurtbuffers, pompcentrales en power-to-gas. Buurtbuffers zijn lokale opslagsystemen. Hierin kan het overschot aan elektriciteit van een bepaalde buurt opgeslagen worden. In pompcentrales wordt ook energie voor een bepaald gebied opgeslagen. Power-to-gas is iets innovatiever. Hierbij wordt overtollige energie opgeslagen door de zonne-energie om te zetten in waterstof. Door de toevoeging van CO2 kan de energie vervolgens weer gebruikt worden.

De wereld van duurzame energie en energieopslag is constant in beweging. Onderzoekers en bedrijven zijn continu bezig met het verbeteren van bestaande en het ontwerpen van nieuwe oplossingen.

Dit artikel wordt u aangeboden door Team Nijhuis. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

Meer berichten