Secretaris Lian Nijenhuis en voorzitter Erwin Sportel zien de toekomst van Harmonie Vorden rooskleurig tegemoet. "Maar dan moet Covid-19 volgend jaar wel de deur uit".  Foto: PR.

Secretaris Lian Nijenhuis en voorzitter Erwin Sportel zien de toekomst van Harmonie Vorden rooskleurig tegemoet. "Maar dan moet Covid-19 volgend jaar wel de deur uit".  Foto: PR.

Harmonie Vorden blijft werkenaan ‘verbinding’ met bevolking

Algemeen

Muzikanten doen oproep om donateur te worden

Door Jan Hendriksen

VORDEN - Harmonie Vorden wil o zo graag de ‘verbinding’ met de inwoners die de laatste jaren zo intensief is opgebouwd in stand houden. Maar dat is er niet gemakkelijker op geworden sinds de corona-uitbraak begin dit jaar. Geen Bevrijdingsconcert, geen Zomer- en Najaarsconcert, geen slaatjes- en oliebollenactie en geen collecteactie voor het Anjer Fonds, geen pietenorkest en geen medewerking aan de kerstnachtdienst. En dan hebben we het nog niet over de muzikale medewerking aan Koningsdag, de verschillende Oranje- en volksfeesten en de intocht van Sinterklaas in Vorden.

“We willen de Vordenaren zo graag wat bieden, maar we hebben ons dit jaar nog niet kunnen presenteren. En dat baart ons zorgen. Niet alleen omdat we onze grote passie momenteel niet kunnen uitdragen. Door alle annuleringen ondervinden we momenteel ook een flinke financiële aderlating. We hopen echter dat de Vordense bevolking ons blijft steunen. Daarom roepen we iedereen op om donateur te worden.” Aan het woord zijn voorzitter Erwin Sportel en secretaris Lian Nijenhuis van Harmonie Vorden.
Voor het gesprek zijn we niet in het ‘huis’ van de muzikanten. Het Kulturhus is ten tijde van het interview weer dicht, door de coronamaatregelen. Daarom zijn we aangeschoven aan de grote keukentafel van Lian. Het enthousiaste tweetal geniet nog na van de interessante muzikale online sessie die tijdelijk dirigent Joop Boerstoel enkele dagen geleden voor de muzikanten van de 85 leden tellende vereniging verzorgde.

Digitaal
Erwin Sportel: “Fysiek samen muziek maken is momenteel niet mogelijk maar dat weerhoudt ons er niet van om elkaar digitaal op te blijven zoeken. Zo konden we onder meer een kijkje nemen in de keuken van de sympathieke dirigent en zijn geschiedenis. We zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. We kijken naar alle kansen en mogelijkheden. En die zijn er, als je maar creatief bent. Dat kost extra energie en tijd. Maar op deze manier houden we als muzikanten contact met elkaar, naast de maandelijkse nieuwsbrieven. Want het niet treffen van elkaar als gepassioneerde muzikanten missen we heel erg.”
Vorige week werd het bestuur blij verrast door de Rabobank in het kader van de Rabobank ClubSupport actie. Die leverde de Harmonie maar liefst 1672 euro op. “Een hartverwarmende opbrengst. Een bevestiging van de plek die we als harmonie in de Vordense samenleving hebben. Hiermee kunnen we in onze jeugd en dus in onze toekomst investeren. Want financieel moeten we dit jaar alle zeilen bijzetten. We moeten de begroting dit jaar namelijk flink bijstellen omdat onze jaarlijkse slaatjesactie in oktober niet doorging. Ook hebben we nu al de oliebollenactie geannuleerd die begin december zou plaatsvinden. En de digitale collecte van het Anjer Fonds leverde slechts een fractie op van de reguliere huis-aan-huisactie”, aldus Lian die naast het secretariaat als eerste klarinettist actief is binnen het orkest.

Nooit vergeefs
Tijdens de acties, waarbij een groot deel van de leden letterlijk en figuurlijk de handen flink uit de mouwen steekt, doen de muzikanten nooit een vergeefs beroep op de Vordense bevolking. “Dat geeft ons steeds een goed gevoel. Het was daarom extra jammer dat de veertigste editie van de slaatjesactie begin oktober geen doorgang vond”, zo zegt Lian. Steevast vinden de voorbereidingen voor deze actie bij De Herberg plaats. Als het buiten nog donker en stil is, staan de eerste vrijwilligers al in de zaal van De Herberg om de eerste slaatjes te maken. Een grote groep vrijwilligers trekt dan het dorp en het buitengebied in van Vorden om de slaatjes aan de man te brengen.
“En dat is zo'n unieke ervaring. Dat kende ik niet tot ik acht jaar geleden actief werd voor de Vordense harmonie”, zegt Erwin Sportel die voordat hij in Vorden neerstreek actief was voor de christelijke muziekvereniging Irene in het kleine Drentse dorp Nieuweroord onder de rook van Hoogeveen. Datzelfde geldt voor de oliebollenactie die op zaterdag 12 december op de agenda zou staan. Lian: “We hebben nog bekeken of we deze actie online konden uitzetten. Maar alle voorbereidingen en het bereiden van de oliebollen kunnen we niet coronaproof uitvoeren. En daarom hebben we in overleg met Bakkerij Joop de actie afgeblazen. Dat zijn geen leuke of gemakkelijke beslissingen.”

Nieuwe dirigent
Op muzikaal gebied moeten Erwin Sportel en Lian Nijenhuis binnenkort samen met hun medebestuursleden Theo Groot Nuelend, Erna Rondeel, Agnes Kieskamp, Leila Bunkers en Miranda Beernink een belangrijke beslissing nemen over de benoeming van een nieuwe dirigent. Want na ruim drieënhalf jaar heeft Nikkie Kleijsen het dirigeerstokje in Vorden neergelegd. Erwin Sportel: “Dat is erg jammer. Ze gaf ons nieuw elan. In de tussenperiode treedt Joop Boerstoel als vervanger op. Maar jammer genoeg hebben we onder hem nog niet vaak fysiek kunnen repeteren.”

Toekomst
Lian: “We zijn in de luxe positie dat we uit diverse sollicitanten kunnen kiezen. We hebben als harmonieorkest een ruime en brede bezetting aan muzikanten en instrumenten. Dit in tegenstelling tot andere muziekverenigingen die te kampen hebben met een krimpende bezetting. We hebben de nieuwe muzikale leider echt wel wat te bieden. En is er een behoorlijk aantal jeugdleden in opleiding, in samenwerking met Jubal uit Wichmond. We zien de toekomst van Harmonie Vorden dan ook rooskleurig tegemoet. Maar dan moet Covid-19 volgend jaar wel de deur uit zijn. Want ook wij willen de deur weer uit. Om muziek te maken en om ons weer aan de Vordense bevolking te kunnen presenteren en ‘verbinden’.”

Zie advertentie donateursactie elders in Contact

Afgelopen zomer repeteerden de muzikanten buiten zodat er meer dan dertig personen mee konden doen. Foto: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Noord