Oecumenische viering Raad van Kerken

Algemeen

VORDEN - Zondag 16 januari is er in de Vordense Dorpskerk om 10.00 uur een oecumenische viering van de Raad van Kerken Vorden/Kranenburg. Deze dienst zal in het teken staan van de Week van gebed voor de eenheid van de christenen die elk jaar wereldwijd rond deze tijd gehouden wordt.

Voorgangers in deze bijzondere viering zijn pastor Wil Matti en ds. Ruben den Hertog en het thema zal zijn: ‘Licht in het duister’ naar aanleiding van Matteus 2 vers 1 t/m 12. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door een aantal leden van de beide kerken en het orgel zal worden bespeeld door Mirjam Berendsen. Verder is er medewerking van de leden van de liturgische commissie van de Raad van Kerken die samen met de voorgangers deze dienst hebben voorbereid.

De collecte is bestemd voor de plaatselijke Raad van Kerken (tweederde) en voor de landelijke Raad van Kerken (een derde). 

Vanwege de huidige coronamaatregelen is deze dienst alleen te volgen via de livestream van de Dorpskerk www.pgvorden.nl/Thuismeevieren en de volgorde van de dienst is te vinden in de zondagsbrief. Ook is het mogelijk om op een later tijdstip naar deze viering te kijken.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord