Eerste informatieavond realisatie Klompenpad in de Keijenborg. Foto: Damon Teerink

Eerste informatieavond realisatie Klompenpad in de Keijenborg. Foto: Damon Teerink

Klompenpad in gemeente Bronckhorst stap dichterbij

Natuur

KEIJENBORG/ZELHEM - Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), de gemeente Bronckhorst en de bewoners en partijen uit de Keijenborg zijn een stap dichter bij een Klompenpad in de gemeente. Maandag 22 april vond er in het Dorpshuis De Horst in de Keijenborg een informatieavond plaats waar men met elkaar in gesprek ging over de realisatie van de wandelroute. Hierbij staat het landschap en geschiedenis centraal met het oog op het herstellen van oude wandelpaden. 

Door Damon Teerink

Stichting Landschapsbeheer Gelderland, een van de grote initiatiefnemers bracht hun visie onder de aandacht bij de betrokkenen tijdens de informatievond. Onder leiding van Erik van Eek werd een uitgebreide introductie gegeven over de definitie van de Klompenpaden. Zo moet het Klompenpad in Keijenborg en omstreken nog wel even op zich wachten, want een project zoals dit kost eenmaal de nodige tijd en voorbereidingen. De bewuste route moet een mooie tocht worden over oude wandelpaden waarbij cultuurhistorische interessante objecten niet mogen ontbreken. Hiervoor konden de inwoners van Keijenborg en betrokkene partijen hun input geven.

Eerste Klompenpad in de gemeente Bronckhorst
Met de komst van het Klompenpad in het Gelderse Keijenborg is het tevens het eerste Klompenpad in de gemeente Bronckhorst. Hoeveel kilometer het pad zal worden is nog niet duidelijk, daar kunnen alle betrokkenen komende periode hun inspraak voor leveren. Maar het zal sowieso tussen de vijf en vijftien kilometer lang worden, waarbij de rondwandeling twee kanten op zal worden bewegwijzerd. De opzet is dat de route boerenland doorkruist en het tevens met openbaar vervoer (OV) toegankelijk moet zijn. Alles samengenomen moet het pad voor iedereen de beleefbaarheid vergroten. Dat wil zeggen, de cultuurhistorie een boost geven en met bewoners en lokale partijen de leefbaarheid versterken. Dit zal moeten gebeuren door het pad te ontwikkelen en te onderhouden met bewoners uit de omgeving. Maar anderzijds moet het ook lokale economie een zetje geven waardoor het landschap in zijn geheel zal versterken.

De oorsprong van de Klompenpaden
Onder de wandelaars is de term ‘Klompenpaden’ ongetwijfeld een bekend begrip. Maar voor degene die hier niet bekend mee zijn, een beknopte omschrijving. Klompenpaden zijn cultuurhistorische wandelingen met een duidelijke route door (voormalig) agrarisch gebied. De wandelroutes lopen over onverharde zandwegen, het land van de boer, prachtige boerenerven uit de streek en unieke langgoederen die de omgeving rijk is. Hiermee herstellen en maken de SLG en betrokken partijen de paden weer zichtbaar op stukken grond waar je normaalgesproken niet kunt komen. Zo worden deze unieke routes onderhouden door vrijwilligers uit de omgeving, zodat het voor iedereen toegankelijk blijft. Op dit moment bevinden zich alleen in de provincies Gelderland en Utrecht vele Klompenpaden, waar de Keijenborgse route aan zal worden toegevoegd.

Met de vraag wanneer de route in Keijenborg en omgeving kan worden bewandeld, antwoordde Erik van Eek van de SLG: “Vaak duurt het ontwikkelen en creëren van een Klompenpad zo een tot anderhalf jaar. Eerst zullen we alle gegevens moeten verzamelen en met vele partijen moeten spreken over de realisatie van het pad.” De bewoners uit Keijenborg hebben tijdens deze avond de eerste lijntjes uitgelegd en informatie bijeen verzameld. Halverwege mei komt iedereen wederom samen om de plannen iets duidelijker en concreter te maken. Vanuit hier zullen er werkgroepen ontstaan die ieder hun steentje aan het nieuwe project zullen bijdragen. Dus wanneer de route zal openen, laat nog even op zich wachten.

Een markering van de Klompenpadroute. Foto: Damon Teerink

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant