Vruchtbare Kringloop-Oost verzorgt vier webinars. Foto: Jeroen Bouman
Vruchtbare Kringloop-Oost verzorgt vier webinars. Foto: Jeroen Bouman Jeroen Bouman

Webinars met experts en melkveehouders over klimaatbestendigheid

Algemeen

REGIO - De komende maanden gaat Vruchtbare Kringloop-Oost in samenwerking met Wageningen Livestock Research in het kader van het project KLIMEA vier webinars uitzenden. Tijdens deze online bijeenkomsten, telkens van 12.00 tot 13.00 uur, komen een melkveehouder én een expert aan het woord over verschillende thema’s zoals waterbeheer, irrigatie, bodemverbetering, gewaskeuze en hittestress. Het eerste webinar is op woensdag 3 april en gaat over inspelen op klimaatverandering door goed waterbeheer. Van de andere drie webinars in mei, juni en juli volgen data. 

In het project KLIMEA worden kennis en innovaties ontwikkeld die nodig zijn voor het klimaatbestendig maken van melkveebedrijven in de Achterhoek. Naast VK-Oost zijn Wageningen Livestock Research, FrieslandCampina, Provincie Gelderland, Vitens, Waterschap Rijn en IJssel en ForFarmers partners van het project. Het hoofdthema van de vier webinars is ‘Hoe kan ik mijn melkveebedrijf in Oost-Nederland aanpassen aan droogte en hitte?’ VK-Oost-voorzitter John Koeleman is gespreksleider van de vier webinars. Aanmelden kan via de website www.vruchtbarekringloopoost.nl.

Marion de Vries, projectleider KLIMEA: “Uit het KLIMEA-project blijkt dat er tal van mogelijkheden zijn om je bedrijf klimaatbestendiger te maken. Laat klimaatverandering je niet overkomen, maar anticipeer op weersextremen door te weten met welke maatregelen je op je bedrijf aan de slag kunt.”

Webinar 1: Goed waterbeheer
Het eerste webinar op 3 april gaat over inspelen op klimaatverandering door goed waterbeheer. Projectleider Marion de Vries van Wageningen Livestock Research gaat in op welke effecten klimaatverandering heeft op de melkveehouderij en hoe men zich kan aanpassen.
Daniël Nieuwenhuis van Waterschap Rijn en IJssel licht het programma ‘Elke druppel de grond in’ van het waterschap toe en melkveehouder Leon Krabbenborg uit Varsseveld vertelt over zijn ervaringen met inspelen op droogte door aanpassingen in waterbeheer.

Webinar 2: Efficiënter beregenen
Webinar 2 gaat over het verminderen van waterverbruik door efficiënter beregenen. Idse Hoving van Wageningen Livestock Research geeft hierover een presentatie. Melkveehouder Wilry Giesen uit Vethuizen gaat vervolgens in op zijn ervaringen met de toepassing van druppelirrigatie in mais.

Webinar 3: Vochtbergend vermogen
Webinar 3 gaat over het verbeteren van het vochtbergend vermogen van de bodem en de mogelijkheden van andere gewassen. Zwier van der Vegte van Agro-innovatiecentrum De Marke licht toe hoe je zorgt voor een bodem die water vasthoudt bij veel neerslag en water vrijgeeft bij droogte. Melkveehouders André de Groot uit Laren en Edwin Breimer uit Toldijk geven praktijkvoorbeelden van bodemverbetering op zand- en kleigrond.

Webinar 4: Verminderen hittestress
Verminderen van hittestress bij koeien staat centraal tijdens het laatste webinar. Bertho Boswerger van ForFarmers licht diverse maatregelen toe die bijdragen aan het verminderen van hittestress. Melkveehouder Barbara Thomassen uit Ruurlo gaat in op aanpassingen en ervaringen bij het verminderen van hittestress in de praktijk.

 Aanmelden kan via vruchtbarekringloopoost.nl/Klimea-webinarserie

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant