Wethouder Evert Blaauw ondertekent de samenwerkingsovereenkomst met JOGG onder het toeziend oog van Tine Bouwman (links), JOGG beleidsmedewerker van de gemeente Bronckhorst en Melissa Kolhorn, manager Lokale Advisering van JOGG. Foto: Richard Stegers

Wethouder Evert Blaauw ondertekent de samenwerkingsovereenkomst met JOGG onder het toeziend oog van Tine Bouwman (links), JOGG beleidsmedewerker van de gemeente Bronckhorst en Melissa Kolhorn, manager Lokale Advisering van JOGG. Foto: Richard Stegers

Bronckhorst is JOGG-gemeente

Maatschappij

‘Gezonde jeugd, gezonde toekomst’

Door Richard Stegers

BRONCKHORST/WICHMOND – Gezonde voeding, voldoende beweging, ontspanning en slaap. De gemeente Bronckhorst werkt mee aan deze meerjarige doelstelling in het kader van ‘gezonde en weerbare jeugd’ uit de nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2023-2026. Daartoe heeft de gemeente Bronckhorst ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst met stichting JOGG. “Het is van groot belang dat kinderen gezond opgroeien. Daar willen we graag een bijdrage aan leveren door een gezonde leefstijl te stimuleren”, benadrukt wethouder Evert Blaauw.

De leefomgeving van kinderen en jongeren is de afgelopen jaren flink veranderd. Ze worden verleid tot veel en ongezonde voeding. Ze bewegen steeds minder, hebben meer stress en slapen onvoldoende. Dit wordt versterkt door het intensieve gebruik van smartphones en tablets. Daarnaast is overgewicht een groeiend probleem, het verdient volop aandacht. Kortom, er is actie nodig.

Aanpak
De slogan van stichting JOGG is alleszeggend: ‘Gezonde jeugd, gezonde toekomst’. JOGG is een werknet van gemeenten, bedrijven en organisaties. Samen maken ze de omgeving van kinderen en jongeren gezonder. Meer dan 200 gemeenten hebben zich er inmiddels bij aangesloten. Op maandag 12 juni tekende wethouder Evert Blaauw de samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke aanpak en is ook de gemeente Bronckhorst een JOGG-gemeente, de tweede in de Achterhoek. De stap past in het coalitieprogramma waarbij de nadruk ligt op preventie en gezondheid.

Boksen
Decor van de ondertekening was basisschool De Garve in Wichmond. Daar werd het naschoolse sportuurtje onderbroken door de officiële handeling. Maar liefst 43 leerlingen waren getuige van de plichtpleging. Een flinke opkomst, de school telt in totaal 85 leerlingen. De kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar wilden het bijzondere sportuurtje wel meemaken, ondanks de tropische hitte. Boksen stond op het programma. Maar eerst moesten er andere oefeningen worden gedaan. Het ging er fanatiek aan toe. Het naschoolse sportuurtje is een gratis activiteit, waarvan inmiddels alle basisscholen in de gemeente Bronckhorst gebruikmaken.

Bewegen
Wethouder Evert Blaauw en directrice Susanne Basten van basisschool De Garve waren zichtbaar onder de indruk van de inspanningen van de kinderen. Wethouder Blaauw: “Je ziet dat ze in de basis graag bewegen. Het kan positief werken ze daarbij te begeleiden. Daarom zijn we vanaf vandaag en voor minimaal drie jaar JOGG-gemeente. Kinderen die gezond eten, regelmatig bewegen en genoeg slapen zitten goed in hun vel. Het maakt ze weerbaarder en het verbetert hun leervermogen.” De schooldirectrice spreekt van een goed initiatief als vervolg op het naschoolse sportuurtje. “Gezien de hoge opkomst was het sportuurtje heel waardevol en zinvol. De kinderen waren altijd razend enthousiast. Er wordt nu gewerkt aan een vernieuwde aanpak. Dat is goed, want er is zeker behoefte aan. Ik ben nieuwsgierig hoe het in de toekomst wordt aangepakt.”

Structureel
Over dat laatste kon de wethouder nog geen duidelijkheid geven. “We sluiten aan op het nationale programma van JOGG en gaan de komende maanden de lokale aanpak uitwerken.” Het is de bedoeling dat na de zomer het beleid kan worden uitgevoerd. Het structureel gezonder maken van de leefomgeving van kinderen geldt niet alleen thuis maar ook op school en kinderopvang, buurt, sport, vrije tijd, media en werk. “Gezondheid en preventie staan bij ons hoog op de agenda”, meent wethouder Blaauw. “Dat pakken we samen op met maatschappelijke organisaties. Daarbij maken we gebruik van kennis en kunde van bijvoorbeeld JOGG en betrekken we inwoners om zoveel mogelijk kinderen gezond te laten opgroeien. Dat wordt de opdracht die we heel serieus nemen.”

Het team dat betrokken is bij de samenwerking bestaat onder andere uit Karin ten Heggeler (combinatiefunctionaris gemeente Bronckhorst), Tine Bouwman (beleidsadviseur sociaal domein gemeente Bronckhorst en JOGG beleidsmedewerker), Willemijn Mostert-Sneller (adviseur JOGG), Larisa Brinkhoff (regiocoördinator Gelderland en JOGG coach), Sophie Loohuis (JOGG regisseur) en Melissa Kolhorn (manager lokale advisering JOGG).

Boksen stond op het programma tijdens het laatste naschoolse sportuurtje bij basisschool De Garve in Wichmond. Foto: Richard Stegers
Boksen stond op het programma tijdens het laatste naschoolse sportuurtje bij basisschool De Garve in Wichmond. Foto: Richard Stegers

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Noord