Pasen. Foto: Pixabay
Pasen. Foto: Pixabay

Paasvieringen in Dorpskerk Wichmond

Religie

WICHMOND – In de Dorpskerk Wichmond worden op Witte Donderdag 28 en Goede Vrijdag 29 maart Paasvieringen gehouden, aanvang 19.30 uur. Wim Blanken is de gastpredikant in Wichmond. Frans Konincks is beide avonden de organist. Het Oecumenisch Koor onder leiding van Ron Holtslag verleent deze dagen medewerking. Op Paasmorgen, zondag 31 maart vanaf 10.00 uur is mevrouw Jansje Ruiterkamp uit Vorden de voorganger. Ap Addink zal het orgel bespelen. 

Op de paasmorgen klinkt het Evangelie van Pasen: ‘Hij is hier niet, Hij is immers opgestaan.’ Wat opvalt, is dat genoemde woorden voor het eerst in een olijfgaard, in een tuin klinken. Dat is veelzeggend. Vandaar dat dit jaar, in de Dorpskerk in Wichmond, op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, stil wordt gestaan bij dit thema. Lied 630 uit het Liedboek verwoordt één en ander als volgt:
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht 
ons allen lang tevoren.

Maria uit Magdala ontmoet de Levende Heer in een tuin. Vroeg in de morgen bij het opgaan van de zon. Een opmerking met een hoog symbolisch karakter. Maria ziet Jezus voor de tuinman aan. De Heer roept haar bij haar naam, wekt haar en ook ons tot leven. Op Pasen begint, ook voor ons, de schepping opnieuw, van voren af aan.

De paasviering begint op Witte Donderdag, ‘de avond vooraf’ waarop Jezus met Zijn vrienden het bekende Exodusverhaal van de uittocht vierde (zoals zoveel Joodse families met hen) en dit verhaal verbond met Zichzelf. Brood en wijn namen en nemen bij deze maaltijd een belangrijke plaats in. Jezus heeft brood en wijn op Zijn eigen uittocht, op Zijn dood en opstanding betrokken. Eén en ander wordt herdacht in de kring rondom de avondmaalstafel.
Op vrijdag, die een Goede Vrijdag zou worden, sta je met anderen onder het kruis. Het lijdensverhaal volgens Matteüs wordt gelezen. De liederen in deze dienst verwoorden, verwacht Wim Blanken, de emoties, geconfronteerd met het lijden dat mens en schepping treft. In stilte, terwijl het buiten al donker begint te worden, verlaten we de kerk.
Pas op de Paasmorgen wordt de stilte verbroken, als het Evangelie klinkt: ‘De Heer is opgestaan!’ In alle uitbundigheid, wordt de eerste dag van een nieuwe scheppingsweek gevierd, ‘het voorgoed begonnen begin’ (Nijhoff) van de messiaanse toekomst toegezegd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant