Oogstdankviering in open lucht

BAAK - Zoals ieder jaar in augustus zal er ook dit jaar een oogstdankviering in de open lucht worden gehouden bij de Veldkapel aan de Vordenseweg, tussen Baak en Wichmond. Het is een oecumenische viering met als voorgangers Harry Scheve, pastoor van de rooms-katholieke parochie HH. Twaalf Apostelen, en Tim Wiersum, predikant van de protestantse kerk Wichmond.

Van deze viering is de plaatselijke afdeling van LTO Noord (Land- en Tuinbouw Organisatie) al jaren de initiatiefnemer. Voorzitter Marja Hartman hoopt de bijeenkomst ook dit jaar weer te kunnen openen en sluiten. Het thema van de viering 2019 is: Verandering. Iets waar we allemaal mee te maken hebben. Er verandert veel in de wereld, en op allerlei terreinen. Soms is het moeilijk om al die veranderingen bij te houden en soms lijkt het wel alsof ze ons worden opgedrongen. Maar het is zeker niet allemaal negatief. Veranderingen kunnen ook nieuwe kansen bieden. Ze kunnen uitnodigingen zijn om anders te gaan leven en nieuwe perspectieven te ontdekken.
De veldkapel is gebouwd in oorlogstijd, in 1942. In die tijd werden daar regelmatig vieringen in de open lucht gehouden. Maar ook na de oorlog bleef dit monument een plek van gebed en bezinning. Het wordt prachtig onderhouden.
De organisatoren hopen dat het weer goed genoeg is voor een buitenviering, maar bij slecht weer wordt uitgeweken naar de St. Martinuskerk in Baak. De viering, die muzikaal wordt begeleid door Muziekvereniging Nieuw Leven, begint om 19.30 uur.

Meer berichten