Poseren voor een foto terwijl je tegen de zon moet inkijken. Dit valt nog niet mee, zo ervaren (van links naar rechts) Hiltjo Carp, Gerard Oud en Martien Pater. Zij zijn de voorzitters van respectievelijk Energiecoöperatie Wichmond-Vierakker, Energiecoöperatie de Groene Draad in Hengelo en Energiecoöperatie Vorden. Foto: Rudi Hofman
Poseren voor een foto terwijl je tegen de zon moet inkijken. Dit valt nog niet mee, zo ervaren (van links naar rechts) Hiltjo Carp, Gerard Oud en Martien Pater. Zij zijn de voorzitters van respectievelijk Energiecoöperatie Wichmond-Vierakker, Energiecoöperatie de Groene Draad in Hengelo en Energiecoöperatie Vorden. Foto: Rudi Hofman

Zoveel mogelijk daken vol panelen leggen hoofddoel samenwerkende coöperaties in Bronckhorst

Algemeen

HENGELO - Ze zoeken in Bronckhorst naarstig naar geschikte agrarische en industriële daken voor zonnepanelen, benadrukken dat het makkelijker en aantrekkelijker is geworden om je aan te sluiten bij hun energiecoöperaties, vertellen enthousiast over nieuwe projecten én willen dolgraag hun steentje bijdragen aan de energietransitie.

Door Rudi Hofman

‘Ze’ zijn Martien Pater, voorzitter van Energiecoöperatie Vorden, Gerard Oud, voorzitter van Energiecoöperatie de Groene Draad in Hengelo en Hiltjo Carp, voorzitter van Energiecoöperatie Wichmond-Vierakker. De drie steken sinds februari geregeld de hoofden bij elkaar om te kijken waarin zij elkaar kunnen steunen en op welke vakken er eventueel samenwerking mogelijk is.

“We zitten alle drie in de situatie dat we met nieuwe projecten (zie kader ‘Mooie projecten’ onderaan dit artikel) bezig zijn en moeten voorkomen dat we elkaar gaan beconcurreren”, zegt Gerard. “Als je als coöperaties uniformiteit uitstraalt dan maakt het niet uit van welke club je lid wordt”, vult Martien hem aan. De inschrijving voor de projecten is nog niet gesloten en de coöperaties verwelkomen graag nieuwe leden.

Nieuwe regeling
Per 1 april is de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) in werking getreden. Energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen een SCE-subsidie - die wordt berekend per geproduceerd kilowattuur - aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wordt de aanvraag gehonoreerd dan wordt de subsidie beschikbaar gesteld aan de coöperatie (of VvE’). Die mag vervolgens zelf bepalen welk deel van de projectopbrengst naar de leden gaat. Het restant kan bijvoorbeeld in een nieuw project worden gestoken.

De ‘Postcoderoos’ geldt ook in de nieuwe regeling nog wel steeds als basis. Het projectgebied wordt bepaald door de plaats (postcode) waar de productie-installatie voor de opwek is gesitueerd samen met alle aan dit ‘hart’ grenzende postcodegebieden die samen de blaadjes van de ‘roos’ vormen. In de oude Postcoderoosregeling speelde de energiebelasting en dus je eigen verbruik een belangrijke en ook beperkende rol. Nu niet meer. Het aantal certificaten dat je koopt, staat nu los van je eigen verbruik.

Veel voordelen
De nieuwe regeling is volgens de drie coöperatie-voorzitters een zegen en biedt veel voordelen. Als je eigen panelen op je dak hebt, kun je nu ook meedoen; je kunt een lokale coöperatie steunen door certificaten met een waarde van pakweg 250 kilowattuur te kopen tegen een rendement van circa drie procent per jaar; de keuze van energieleverancier is vrij en de administratieve last voor coöperaties is veel minder.

Nog even over de certificaten: verhuis je naar een plaats buiten het postcoderoosgebied dan kun je met de nieuwe regeling gewoon lid blijven van de coöperatie en je certificaten behouden. Bij overlijden gaan de certificaten over op de erfgenamen. “Voor ons is het nu allemaal veel makkelijker geworden om uit te leggen hoe het werkt”, zegt Martien.

In totaal heeft de RvO 92 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de eerste tranche van de SCE-regeling. Er is al voor 70 miljoen euro aangevraagd. Enige haast met het indienen van een aanvraag is daarom geboden.

Constructie-eisen
“Laten we proberen zoveel mogelijk daken vol te leggen.” Dit is volgens Gerard het uitgangspunt van de drie coöperaties in Bronckhorst, die elkaar hebben gevonden. Een dak moet onder meer aan bepaalde constructie-eisen voldoen en minimaal zo’n 400 vierkante meter groot zijn. Verder spelen de ligging en de directe omgeving (staan er bijvoorbeeld hoge bomen die zorgen voor schaduwwerking) een rol.

De dakeigenaar hoeft alleen maar zijn of haar dak beschikbaar te stellen aan de coöperatie. De coöperatie krijgt dan het recht van opstal en regelt belangrijke zaken zoals onderhoud en verzekeringen. Daar heeft de eigenaar geen omkijken naar.

Bronckhorst loopt volgens Martien ‘echt achter met de energietransitie’. Gerard zegt dat de bewustwording onder burgers van de noodzaak en hun betrokkenheid bij dit proces moet worden vergroot. “Daarin is ook voor de coöperaties een belangrijke rol weggelegd”, zegt Martien.

Toekomst
Naast het opwekken van duurzame energie - windenergie is volgens de voorzitters alleen een optie als het om kleinschalige initiatieven op geschikte locaties gaat - valt er volgens hen ook veel te winnen op het gebied van energiebesparing. Gerard: “We moeten veel meer mensen daartoe stimuleren.” “We voelen ons verantwoordelijk voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen”, besluit Martien.

Wie een dak beschikbaar wil stellen aan een van de drie samenwerkende energiecoöperaties kan een mail sturen naar: energiecoöperatievorden@gmail.com; info@de-groenedraad.nl of voorzitter@ecwv.nl.

Mooie projecten

De Energiecoöperatie Vorden maakt dankbaar gebruik van het aanbod van de Agem (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij) om een zonnepanelenproject te ontwikkelen bij de oude rioolwaterzuivering aan Het Hoge naast de Baakse Beek. Het college van Bronckhorst heeft ingestemd met een intentieovereenkomst.

Volgens voorzitter Martien Pater is het verharde en afgelegen terrein zeer geschikt voor een zonnepark. Bedoeling is hier 552 grootformaat panelen te plaatsen die samen een hoeveelheid groene energie gaan opwekken die gelijkstaat aan het energiegebruik van zeventig à tachtig huishoudens. Omdat het een grondopstelling betreft, is een omgevingsvergunning nodig om een SCE-subsidie te kunnen aanvragen.

Gerard Oud van Energiecoöperatie de Groene Draad in Hengelo vertelt dat op Landgoed ’t Zelle twee schuurdaken worden voorzien van panelen. Dit project heeft een opwekcapaciteit die overeenkomt met de energiebehoefte van twintig à vijfentwintig huishoudens.

Energiecoöperatie Wichmond-Vierakker werkt aan twee projecten: het dak van kringloopwinkel De Werf aan de Enkweg in Vorden en het bedrijfsdak van Gitte Wisselink aan de Gelderhorst 1 (bij de Tango) in buurgemeente Zutphen. De gezamenlijke opwekcapaciteit komt overeen met de energiebehoefte van 37 huishoudens, aldus voorzitter Hiltjo Carp.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord