Gerard Oud, voorzitter van Energiecoöperatie de Groene Draad. Eigen foto.
Gerard Oud, voorzitter van Energiecoöperatie de Groene Draad. Eigen foto.

‘Burgerberaad kan leiden tot creatieve duurzaamheidsinitiatieven in Bronckhorst’

Algemeen

BRONCKHORST - Wil Bronckhorst sneller en daadkrachtiger werk maken van haar opdracht om bij te dragen aan de energietransitie en de strijd tegen de opwarming van de aarde, dan moet de gemeente de kennis en betrokkenheid uit de lokale samenleving beter benutten. Martien Pater, voorzitter van Energiecoöperatie Vorden en Gerard Oud, voorzitter van Energiecoöperatie de Groene Draad in Hengelo, pleiten om deze reden voor de samenstelling van een Burgerberaad.

Door Rudi Hofman

Het Burgerberaad moet in hun ogen een zo’n breed mogelijk samengestelde groep zijn van burgers van verschillende herkomst, opleidingsniveaus en leeftijdscategorieën. Het is volgens hen vooral belangrijk dat jonge inwoners hun inbreng kunnen hebben. Oud en Pater denken dat op de schaal van Bronckhorst 25 deelnemers een mooi aantal is.

“In Bronckhorst gebeurt er op het gebied van de energietransitie best al het een en ander, maar wij vinden dat dit kan worden versneld door dingen meer samen op te pakken. Met name door de inwoners bewust te maken van de noodzaak en ze nadrukkelijk bij dit proces te betrekken”, zegt Oud. 

Complex probleem
De noodzaak van duurzaamheidsmaatregelen is volgens Pater zonneklaar. “Er moet in betrekkelijk korte tijd heel veel gebeuren. De hele energietransitie, die alle burgers en ook toekomstige burgers raakt, is zo’n complex probleem; dat kun je niet alleen aan de politiek overlaten. Dat moet je breder aanpakken. Je moet ervoor zorgen dat je als politiek de mensen meekrijgt in plaats van dat ze de hakken in het zand zetten.”

Pater en Oud zijn ervan overtuigd dat in de Bronckhorster samenleving ontzettend veel knowhow, creativiteit en betrokkenheid te vinden is. Als het lukt deze kwaliteiten te bundelen in een Burgerberaad, dan gaat de gemeente daar veel profijt van hebben, stellen zij.

Klimaatsceptici
“Ik ben zelf ambtenaar geweest en weet dat er mensen beter zijn in het uitwerken van ideeën dan de meeste ambtenaren. Als lid van het Burgerberaad moet je wel bereid zijn hier tijd en energie in te steken. Er moet ook plek zijn voor klimaatsceptici. Zij ervaren dan dat zij gehoord worden en kunnen serieus in discussie gaan in plaats van alleen langs de zijlijn te lopen roepen”, zegt Pater.

Belangrijk is ook, zo benadrukt Pater, dat je van tevoren weet wat er met de ideeën gebeurt die voortkomen uit het Burgerberaad. “Je moet die als gemeenteraad wel serieus nemen, anders ben je als burger een beetje in het luchtledige aan het schieten. Via een contract dient te worden vastgelegd dat de uitkomsten van het Burgerberaad een belangrijke rol gaan spelen bij het tegengaan van de klimaatverandering in Bronckhorst.”

Volgens Oud en Pater zijn veel andere gemeenten op het gebied van burgerbetrokkenheid al verder dan Bronckhorst. “Zo kregen honderd Amsterdammers - na loting - een persoonlijke uitnodiging van burgemeester Halsema om deel te nemen aan het Burgerberaad. Dit leverde na zes bijeenkomsten maar liefst 26 ‘nieuwe’ klimaatmaatregelen op, waarvan 21 door minimaal 75 procent van de deelnemers werd ondersteund. Iedereen kreeg een vergoeding van 400 euro voor zijn bijdrage”, zegt Pater.

Energietuin
Als voorbeeld van een positieve ontwikkeling in Bronckhorst noemt Pater het plan voor een zogenoemde Energietuin op voormalige vuilstort De Langenberg in Zelhem. Hier werken energiecoöperaties BioZon en Agem, De Zelhemse Auto en Motor Club (ZAMC), de Ezelstal en Wildbeheereenheid Zelhem-Doetinchem al samen. Het idee is nu ter plaatse een kleinschalig zonnepark te realiseren naar het voorbeeld van Solarpark de Kwekerij in Hengelo.  Pater: “De gemeente heeft burgers uitgenodigd over dit plan mee te denken.” Op 6 december kan dit tijdens een digitale informatiebijeenkomst. “Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking in de ontwikkel- en uitvoeringsfase. Het Burgerberaad is met name bedoeld om vóóraf inbreng te hebben in het beleid van de gemeente Bronckhorst.”

Overtuigen
Vooralsnog hebben Gerard Oud en Martien Pater de gemeente niet weten over te halen om werk te maken van een Burgerberaad. De voorzitters van respectievelijk Energiecoöperatie de Groene Draad en Energiecoöperatie Vorden laten zich hier allerminst door ontmoedigen. Zij hopen met dit verhaal politieke fracties te overtuigen dat het een goede zaak is inwoners nadrukkelijker bij het zeer actuele en belangrijke thema energietransitie te betrekken.

Martien Pater, voorzitter van Eenergiecoöperatie Vorden. Eigen foto.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord