De beoogde Bronckhorster wethouders bij het gemeentehuis in Hengelo: v.l.n.r. Wilko Pelgrom, Antoon Peppelman, Emmeke Gosselink en Evert Blaauw. Foto: Sander Grootendorst

De beoogde Bronckhorster wethouders bij het gemeentehuis in Hengelo: v.l.n.r. Wilko Pelgrom, Antoon Peppelman, Emmeke Gosselink en Evert Blaauw. Foto: Sander Grootendorst

Nieuw college Bronckhorst telt vier wethouders

Politiek

BRONCKHORST - Het nieuwe college van B en W in Bronckhorst telt vier fulltime wethouders. De afgelopen raadsperiode waren dat er drie. Het beoogde viertal stelde zichzelf woensdag 15 juni in het gemeentehuis voor en gaf de lokale pers een eerste toelichting op het bereikte coalitieakkoord, dat door formateur Marijke van Haaren ‘ambitieus en realistisch’ wordt genoemd. Op 23 juni worden de wethouders beëdigd.

Door Sander Grootendorst

Een van de vier, Zelhemmer Evert Blaauw (67), de enige die ook in het nu demissionaire college wethouder is, zei dat het in 2018 een ‘bewuste keuze’ was om terug te gaan naar drie. “We wilden het bestuur verkleinen en efficiënter maken. Dat is op zich goed gegaan, maar het betekende dat je vaak moest kiezen: naar welke bijeenkomst ga ik wel, naar welke niet; waarin verdiep ik me wel, waarin niet. Met wonen én zorg had ik in het vorige college eigenlijk een dubbele portefeuille. Met de uitdagingen waar we als gemeente nu voor staan, vonden we het belangrijk om op alle portefeuilles verdieping mogelijk te maken.”
Blaauw behoudt de portefeuille zorg (en daarnaast sport). “Ik was van plan het bij één raadsperiode te houden, maar het kriebelt toch en ik wil ook graag afmaken wat ik heb ingezet, me onder meer sterk maken voor het traceren en aanpakken van verborgen armoede.”

Emmeke Gosselink (42) uit Steenderen krijgt ‘wonen’ in haar pakket. “Ik heb twintig jaar ervaring in de semi-overheid en bij woningcorporaties met als aandachtsgebied de samenlevingsopbouw: hoe kunnen we die zo vitaal mogelijk maken? Als strategisch adviseur van woningcorporatie Vivare in Arnhem heb ik ook al met de gemeente samengewerkt.” Maar namens een politieke partij of gemeente was ze nog niet actief. “In 1700 hebben voorvaderen van onze familie zich al in deze gemeente gevestigd. En altijd een steentje bijgedragen. Ik vroeg me af: wat kan ik betekenen? Ik woon hier zelf superfijn, en dat moet voor iedereen gelden. Ik heb genoeg gemopper gehoord van mensen die graag in hun eigen dorp willen blijven wonen, maar dat niet kunnen.” ‘Verduurzaming van de woningvoorraad’ wordt een van Gosselinks speerpunten. “Zeker ook om de energie-armoede aan te pakken.”

Antoon Peppelman (62) uit Zelhem maakt als wethouder zijn come-back na vier jaar afwezigheid. “Ik heb hier ontzettend fijn gewerkt, maar verkiezingen zetten dingen soms op hun kop. De afgelopen jaren ben ik wethouder geweest in Haaksbergen, het was goed om eens in een andere gemeente en in een andere regio rond te kijken, ik heb veel gezien en geleerd. Hield me er bezig met de participatiewet, dat ga ik in Bronckhorst ook weer doen.” Een voorbeeld van wat hij in Twente heeft opgestoken: “De manier waarop jongeren tot 27 jaar worden begeleid op de arbeidsmarkt. Zodat ze daar goed kunnen landen. Wat ik heb geleerd: je moet mensen niet te gauw loslaten.” 

Wilko Pelgrom (58) woont in Drempt, waar hij ook is geboren. “Tussendoor wel een tijd weggeweest.” Hij werkte voor de politie en voor uitkeringsinstantie UWV en noemt ‘handhaving, naleving en aanpak criminaliteit’ als zijn specialisme. Vanuit zijn functie van manager bij de Nederlandse gemeenten op het gebied van werk en inkomen stapt hij over naar het wethouderschap in Bronckhorst. Om daar iets totaal anders te gaan doen… “In mijn portefeuille zitten grote uitdagingen: landschap, landbouw en energietransitie.”

Een uitdaging voor het voltallige college: het terugwinnen van het vertrouwen in de politiek, dat vooral landelijk sterk is gedaald: Pelgrom: “De toeslagenwetaffaire heeft veel kapotgemaakt, we beseffen dat we iets te doen hebben als overheid. We moeten onze communicatie en dienstverlening afstemmen op de vraag: voor welke mensen kunnen we wat doen, wie hebben we voor ons, wat kunnen zij. Je moet als overheid altijd uitgaan van het vertrouwen in de mensen.”

Mede met het oog daarop heeft elke wethouder (en de burgemeester) ‘dienstbaarheid’ in zijn portefeuille. “En er is een wethouder die dat dan weer coördineert”, zei formateur Van Haaren. “Volgens mij is Bronkhorst daar heel vooruitstrevend mee.”

Voorgestelde portefeuilleverdeling: 
Evert Blaauw (GBB): zorg en sport
Emmeke Gosselink (GBB): wonen en ruimtelijke ordening
Wilko Pelgrom (CDA): landschap, landbouw en energietransitie
Antoon Peppelman (PvdA): financiën, arbeid en participatie
Marianne Besselink (burgemeester): openbare orde en communicatie

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord