Marcel en Mette Westerink zetten zich samen in voor de GBB in de gemeenteraad in Bronckhorst. Foto: Eigen foto
Marcel en Mette Westerink zetten zich samen in voor de GBB in de gemeenteraad in Bronckhorst. Foto: Eigen foto

Marcel en Mette Westerink, vader en dochter, zitten allebei voor GBB in de gemeenteraad

Politiek

De appel valt niet ver van de boom

Door Alice Rouwhorst

STEENDEREN - Marcel (49) en Mette Westerink (23), vader en dochter, zijn beiden actief in de gemeentepolitiek. Ze zitten sinds de laatste gemeenteverkiezingen in de raad van de gemeente Bronckhorst voor Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB). Wordt er thuis nog wel ergens anders over gesproken dan over de gemeentelijke politiek?

“Ja hoor, we hebben het zeker ook nog wel over andere dingen, maar we kunnen niet ontkennen dat hier aan tafel veel over politieke onderwerpen wordt gediscussieerd”, beaamt Marcel. Zijn vrouw, die in dezelfde ruimte zit als wij, zegt dat zij samen met hun andere dochter er af en toe wel genoeg van heeft, maar dat zij over het algemeen de onderwerpen wel interessant vinden. “We hebben het niet alleen over wat hier in de gemeente speelt, maar ook wat in de landelijke politiek wordt besloten en wat dat voor ons betekent”, vult Mette aan. “De agenda van de raadsvergadering krijgen we een maand van tevoren. In de fractie overleggen we dan wie wat doet en daarna bereiden we het voor. Na de vergadering, op de terugweg in de auto en hier thuis evalueren we hoe het ging en zo leren we van elkaar.”

In de gemeentepolitiek gerold
Marcel is sinds 2010, hij was toen 35 jaar, betrokken bij de partij Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB) die Evert Blaauw heeft opgericht. Daarvoor was hij wel geïnteresseerd in de landelijke en gemeentelijke politiek, maar er niet actief mee bezig. “Als kind ging ik logeren bij een oom in Lisse. Hij was zeer betrokken bij de PvdA, sprak er veel over. Ik denk dat daar het zaadje geplant is voor mijn belangstelling.” Tijdens een feest kwam Marcel toevallig in gesprek met Blaauw die toen met één zetel in de raad zat. Na deze ontmoeting volgden meerdere gesprekken. Dat was het begin van de politieke carrière van Marcel. “Ik had niet echt een idee waar ik aan begon. Ik ben langzaam in het politieke gebeuren gerold. In 2010 werd ik commissielid en vanaf 2014 raadslid. Dit is mijn derde periode en ik vind het nog altijd boeiend.” Tot zijn aandachtsgebieden behoren onder andere grondstoffenbeleid, handhaving, openbare orde en veiligheid en wonen en financiën. Met name het bouwen voor jongeren in de gemeente staat hoog op de prioriteitenlijst. Zo langzamerhand ziet hij de resultaten van het gevolgde beleid. “Toen ik begon waren we een krimpregio, was er een bouwstop. Daardoor is een hele generatie weggestuurd. De woningbouw zit eindelijk in de lift met de bouw van starters- en CPO-woningen, zodat we de jongeren kunnen behouden. Dat geeft veel voldoening.”

Nog lang niet klaar
Marcel zit van de huidige fractie het langst in de partij. Met uitzondering van Blaauw, maar die maakt momenteel als wethouder geen onderdeel uit van de fractie. In de wet is geen termijn vastgelegd hoe lang iemand raadslid mag zijn. Marcel wil nog wel even doorgaan, zeker nu hij net een jaar fractievoorzitter van de partij is. “Alles gaat via de voorzitter, dus ik krijg nóg meer mee wat er speelt. De functie brengt een andere verantwoordelijkheid met zich mee. Ik ben nu het gezicht van de partij. Daar ben ik me terdege van bewust. Blaauw zat achttien jaar in de raad, dus ik heb nog wel even. Of ze moeten me niet meer willen hebben”, zegt hij met een knipoog. “Als dat het geval is, stop ik.”

Jongste raadslid
Mette was tien toen haar vader commissielid van GBB werd. Negen jaar later, in 2019, stapte zij in zijn voetsporen. Vanaf dat moment is voor haar het balletje gaan rollen. Twee jaar later stond ze geheel op eigen kracht en op verzoek van heel veel partijleden als tweede op de verkiezingslijst. Deze jonge vrouw met een duidelijke missie werd met veel voorkeursstemmen gekozen. Ze is het jongste raadslid in de gemeente. Inmiddels draait ze twee jaar volledig mee in de raad van de gemeente Bronckhorst. “Zo rond mijn veertiende, toen mijn vader raadslid werd en ik op de middelbare school maatschappelijke vorming kreeg, begon mijn belangstelling voor ontwikkelingen in de samenleving te groeien. Niet dat ik toen al de ambitie had om de politiek in te gaan of om me aan te sluiten bij dezelfde partij als mijn vader. Dat is mijn eigen bewuste keuze. Daarin ben ik niet gestuurd. Een lokale partij kan zijn eigen standpunten bepalen en kan zo de problematiek dichtbij huis aanpakken. Dat sprak me aan. Ik ben een kijkje gaan nemen bij de fractie van GBB. Dat vond ik zo interessant dat ik commissielid ben geworden. Twee jaar lang heb ik me op allerlei terreinen met kennis en ervaring kunnen verrijken. Je mag bij wijze van spreken alles en moet niks. Nu als beëdigd raadslid heb ik meer verantwoordelijkheid en stemrecht. Ik moet me inhoudelijk kunnen verdedigen. Dat houdt in dat ik me meer moet verdiepen in de onderwerpen. Ik heb in mijn portefeuille aandachtsgebieden die me aanspreken, zoals burgerparticipatie, bestuurlijke vernieuwing en jongerenbeleid.”

Politicologie en rechtsgeleerdheid
Dat de studiekeuze van Mette na de middelbare school op ‘Politicologie en rechtsgeleerdheid’ viel aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen moge geen verrassing zijn. Ze vindt de opleiding goed te combineren met haar functie als raadslid. "Het is juist een hele leuke wisselwerking. Dat wat ik op school leer, zie ik in de praktijk terug en ik neem ervaringen uit de praktijk mee voor het schrijven van mijn afstudeerscriptie. Hierna wil ik nog mijn master gaan halen.” Wat ze precies daarna wil gaan doen, weet ze nog niet, maar dat het ‘iets’ met politiek zal zijn staat als een paal boven water.

Jongerenadviesraad
De vele voorkeurstemmen voelen voor Mette niet als een druk, maar ze voelt wel een duidelijke verantwoordelijkheid naar haar achterban. In haar korte loopbaan als raadslid heeft ze samen met GroenLinks en PvdA bereikt dat per 1 januari 2024 in de gemeente Bronckhorst een onafhankelijke jongerenadviesraad komt. Tien jongeren in de leeftijd tussen 15 en 25 jaar mogen hierin plaatsnemen en gevraagd en ongevraagd advies geven. Negen jongeren hebben inmiddels interesse getoond in de jongerenadviesraad. Het vult het gat tussen het kinderparlement en de raad. “In Steenderen weten jongeren me wel te vinden met hun vragen, maar contact hebben met andere jongeren in de gemeente is best lastig. De jongerenadviesraad overbrugt deze kloof.”

Tijd voor hobby’s
Marcel besteedt per week zo’n tien tot vijftien uur aan zijn taken als fractievoorzitter. Daarnaast werkt hij als coördinator bij het was- en sorteercentrum bij de Aviko. Sinds een jaar niet meer in ploegendienst. Dat heeft hij vijfentwintig jaar daarvoor wel gedaan. Hiernaast is hij bijna een kwart eeuw bij de brandweer in Steenderen waarvan de laatste paar jaren bevelvoerder. Bij de plaatselijke muziekvereniging Nieuw Leven is hij drummer. In de muziek vinden de gezinsleden elkaar. Vrouw Miranda speelt hoorn, dochter Milou klarinet en Mette dwarsfluit. "Ik vond het altijd leuk als we samen muziek gingen maken. Doordat we nu allemaal ook andere bezigheden hebben, lukt dat niet meer. Incidenteel speel ik samen met mijn vader nog bij Full House, bijvoorbeeld tijdens kerst”, zegt Mette. Bij de plaatselijke vereniging Basteom voetbalt ze in het damesteam.

Trotse vader
Marcel is trots dat zijn dochter voor GBB in de raad zit. “Ze is echt een aanvulling voor onze fractie. Met name de discussies over politiek aan de keukentafel waardeer ik zeer.” Mette vindt het erg bijzonder dat ze samen met haar vader in de gemeentepolitiek zit en dat ze dezelfde interesse kunnen delen. “Dat is uniek!” Of ze het pad van haar vader verder gaat bewandelen weet ze nog niet. Eerst de studie afronden en dan ziet ze wel wat de toekomst voor haar in petto heeft.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant