René Westra, VVD Provinciale Staten, met Vivienne en Jasper Huetink, eigenaren/melkveehouders van boerderij De Halve Welle. Foto: VVD Bronckhorst

René Westra, VVD Provinciale Staten, met Vivienne en Jasper Huetink, eigenaren/melkveehouders van boerderij De Halve Welle. Foto: VVD Bronckhorst

VVD Bronckhorst bezoekt boerderij De Halve Welle

Politiek

BRONCKHORST/BRONKHORST - Het boerenbedrijf staat centraal in de huidige stikstofdiscussie. De VVD vindt dit te kort door de bocht. Zij vindt: “We hebben een gezamenlijk probleem dat gezamenlijk opgelost moet worden.” De VVD Bronckhorst organiseerde onlangs een bijeenkomst voor boeren en overige belanghebbenden bij Boerderij De Halve Welle van de familie Huetink in Bronkhorst.

Er was hier veel belangstelling voor en een goed en eerlijk gesprek werd gevoerd. Veel zorgen werden geuit, die veelal terug te voeren zijn op onduidelijkheid, oneerlijkheid en een afnemend vertrouwen in de hedendaagse politiek. Ook René Westra, namens de VVD statenlid van Provincie Gelderland was aanwezig. Hij lichtte de zogenaamde Gelderse Aanpak toe. Het gaat hierbij om een voor Nederland unieke aanpak, die staat voor de boeren. Uitwerkingsplannen volgen in dit najaar.
Bij de Gelderse Aanpak staan drie punten centraal: Perspectief bieden aan de landbouwsector, waarbij het verdienmodel realistisch moet zijn om de kracht van de sector in stand te houden; Alle sectoren doen mee, om samen constructief te zoeken naar de beste en innovatieve oplossingen. Onteigening maakt geen onderdeel uit van deze aanpak.

Voortvloeiend uit deze bijeenkomst bracht René Westra in zijn functie als VVD-woordvoerder maatregelen stikstof in de Provinciale Staten, een werkbezoek aan familieboerderij De Halve Welle van de familie Huetink in Bronkhorst, gemeente Bronckhorst. Daar kreeg hij een rondleiding en vertelden Vivienne en Jasper Huetink hem hoe graag zij dit mooie bedrijf willen voortzetten en dat ze daarvoor een krachtige en duidelijke overheid nodig hebben. 

VVD Bronckhorst herkent zich in de Gelderse Aanpak, zal de ontwikkelingen met veel belangstelling en kritisch volgen en zij zal zich ook op lokaal niveau krachtig inzetten en in gesprek blijven met de boeren, waar zij trots op zijn!

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord