Na de uitvoering van het centrumplan bijna tien jaar geleden verdwenen de karakteristieke kastanjebomen en platanen uit de Dorpsstraat en Zutphenseweg en veranderde het beeld van het centrum van Vorden: meer steen en alle ruimte voor auto’s. Foto: Vitale Kern Vorden
Na de uitvoering van het centrumplan bijna tien jaar geleden verdwenen de karakteristieke kastanjebomen en platanen uit de Dorpsstraat en Zutphenseweg en veranderde het beeld van het centrum van Vorden: meer steen en alle ruimte voor auto’s. Foto: Vitale Kern Vorden

Vorden op weg naar een groener en veiliger centrum

Vervoer

VORDEN - Gemeente Bronckhorst en Vitale Kern Vorden hebben overeenstemming bereikt over het concept-projectplan voor het centrum van Vorden. Twee zaken staan daarin centraal: het vergroenen en het aantrekkelijker maken voor fietsers en voetgangers. Beide zaken moeten het centrum fraaier en veiliger maken. De projectgroepen krijgen hierbij professionele steun van een landschapsarchitect en een verkeersadviseur. De verdere uitwerking van de gebiedsvisie vraagt nu een projectmatige aanpak die moet leiden tot uitvoering van plannen binnen ruwweg ongeveer een jaar. De gemeente neemt hierbij de regie in zowel de initiatieffase als de voorbereidende fase en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Vitale Kern Vorden is daarmee een klankbordgroep geworden die input levert en meedenkt bij de uitwerking en participatie vanuit Vorden.

Bij het vergroenen gaat het om de Dorpsstraat van grofweg het Kulturhus tot en met de rotonde aan de Horsterkamp. Meer bomen, struiken, hagen en perkjes moeten de kwaliteit en de waarde als winkelgebied en toeristisch centrum doen vergroten. Bij de Zutphenseweg (het westelijke deel tussen benzinestation en daar waar de blauwe zone begint) gaat het om het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dat is te bereiken met maatregelen om de snelheid te verlagen naar 30 kilometer, zoals voorrang geven voor verkeer van rechts bij alle kruisingen en meer ruimte bieden aan langzaam verkeer. Maar wellicht zijn er ook nog andere aanpassingen te treffen. Dat wordt de komende maanden bekeken. Momenteel worden de diverse mogelijkheden voor zowel de Dorpsstraat als Zutphenseweg in kaart gebracht. Zodra dat voorwerk afgerond is, zullen direct aanwonenden en de betrokken ondernemers gehoord worden. Dat gebeurt nog dit voorjaar. Afhankelijk van hun op- en aanmerkingen komen er meer definitieve schetsen op tafel. Dan kunnen alle Vordenaren de plannen bekijken. De uitvoering begint na een positief besluit van de gemeenteraad (over het definitieve plan en de kosten). Dit najaar zou de voorbereiding kunnen starten.

Alleen het plein voor de kerk en de hoek Burgemeester Galleestraat – Zutphenseweg zien er nu groen en enigszins aantrekkelijk uit. In de etalages van de winkel in dit hoekpand zijn foto’s te zien van Vorden in vroeger jaren: een beeld dat nog steeds bij veel toeristen bestaat van het dorp, met veel minder verkeer en veel meer groen. Foto: Vitale Kern Vorden
Het plein voor de kerk en de hoek Burgemeester Galleestraat – Zutphenseweg ziet er nu groen en enigszins aantrekkelijk uit. Foto: Vitale Kern Vorden
De stoepen kregen ook een andere inrichting: verschillende soorten bestrating, fietsenrekken, wat plantsoentjes én parkeerplaatsen voor auto’s. Voor de voetganger was niet zo veel ruimte meer. Zeker niet voor hen die moeilijk ter been zijn. Foto: Vitale Kern Vorden
Door parkeerplaatsen voor auto’s is voor de voetganger niet zo veel ruimte meer. Foto: Vitale Kern Vorden
Door parkeerplaatsen voor auto’s is voor de voetganger niet zo veel ruimte meer. Foto: Vitale Kern Vorden

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant