Locatie van de AED in Olburgen. Foto: Stichting AED Bronckhorst
Locatie van de AED in Olburgen. Foto: Stichting AED Bronckhorst

De AED cursus afgerond? Meld u aan!

Zorg

BRONCKHORST - Elk jaar krijgen circa 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70% van de gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven is het grootst als binnen zes minuten gestart is met de reanimatie. Burgerhulpverleners (BHV) zijn in veel gevallen eerder ter plekke dan de hulpdiensten. Het is daarom van groot belang dat er per woonkern binnen de gemeente Bronckhorst voldoende BHV’ers beschikbaar zijn. De AED-stichting Bronckhorst en de gemeente stimuleren dit daarom ook.

In de gemeente Bronckhorst is de dekking met het aantal AED’s prima. Verder blijkt dat veel mensen wel een AED-cursus hebben gedaan, jaarlijks de herhaling volgen, maar zich toch (nog) niet hebben aangemeld bij HartslagNu als burgerhulpverlener (BHV). Dit is zonde. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe beter de dekking met BHV’ers is. De landelijke norm is tien BHV’ers per vierkante kilometer, in Bronckhorst wordt op sommige plekken net drie per vierkante kilometer gehaald. Dus aanmelden bij HartslagNu maakt de kans op overleven voor inwoners en dorpsgenoten groter!

De AED’s die door de AED-stichting in beheer zijn, moeten natuurlijk ook met regelmaat gecontroleerd worden. Hiervoor zoekt de stichting met spoed mensen die het beheer van de AED Olburgen en AED Hengelo Steintjesweide op zich willen nemen.

Een ingewikkelde moeilijke taak? Nee. Het gaat om de controle van de kast waar de AED hangt: het vervangen van de electroden en controleren of alles weer goed en gebruiksklaar terug is na een inzet. Als er echt iets mis is met de AED dan kan dat worden gemeld aan de stichting die voor verdere actie zorgt. Gemiddeld vergt dit een half uurtje per maand. Een heel belangrijk half uurtje, beheer en onderhoud zorgt voor goedwerkende en inzetbare AED’s.

Wie deze taak op zich zou willen nemen of meer informatie wil over de taken, neemt via mail contact op met Stichting AED Bronckhorst.


info@aedbronckhorst.nl

www.aedbronckhorst.nl

www.harstlagnu.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord