GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld (zie scherm) was een van de vele sprekers tijdens de informatie- en gespreksavond over het ziekenhuis in Zutphen. Foto: Rudi Hofman

GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld (zie scherm) was een van de vele sprekers tijdens de informatie- en gespreksavond over het ziekenhuis in Zutphen. Foto: Rudi Hofman 

Oppositiepartijen in Tweede Kamer zien mogelijkheden om besluiten van ziekenhuis Zutphen te beïnvloeden

Zorg

ZUTPHEN - In een volgepakte Burgerzaal gingen gemeenteraadsleden, Tweede Kamerleden en specialisten maandagavond met elkaar in gesprek over de vraag hoe het verder moet met het ziekenhuis in Zutphen en wat de mogelijkheden zijn om de besluitvorming van de raad van bestuur van Gelre ziekenhuizen te beïnvloeden.

Door Rudi Hofman

Woensdag gaan delegaties van de gemeenten Berkelland, Brummen, Lochem, Voorst, Bronckhorst en Zutphen in gesprek met Pier Eringa, de voorzitter van de raad van bestuur van Gelre ziekenhuizen. Dit nieuwtje deelde waarnemend Zutphens burgemeester Wimar Jaeger maandag mee aan het begin van de informatie- en gespreksavond over het ziekenhuis in de Burgerzaal.

Jaeger zei dat de gemeente een aantal maanden geleden werd overvallen door het besluit van het ziekenhuisbestuur om de afdeling Verloskunde te sluiten. “De afgelopen tijd hebben we ons niet met medisch-inhoudelijke aspecten maar met de maatschappelijke gevolgen beziggehouden. We vragen ons af of de maatschappelijk-publieke belangen voldoende zijn gewogen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het veiligheidsgevoel van burgers en de nabijheid van zorg. Een andere vraag is of de communicatie vanuit het ziekenhuis wel voldoende is geweest.”

Helderheid
De burgemeester zei graag helderheid te willen over het totale plan van het ziekenhuisbestuur en ook welke gevolgen dit gaat hebben voor de hele zorgketen. “Naast de kraamzorg en de spoedeisende eerste hulp (die ook met sluiting wordt bedreigd. red.) is er meer zorg in het ziekenhuis aanwezig en die willen we behouden.” Volgens Jaeger is het probleem dat de raad en het college hier niet over gaan en dat de beslissingsbevoegdheid bij het ziekenhuisbestuur ligt.

Jacqueline Baardman, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio Zwolle, gaf aan dat het ziekenhuisbestuur alle stappen volgens de letter van de wet goed heeft doorlopen. “Het is alleen de vraag of je dit proces wel op deze manier wilt doorlopen, omdat er een enorme uitdaging ligt ten aanzien van de inrichting van ons zorglandschap.”

Onrust
Bart Smit, zorgprofessional en bestuurslid van de HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland, zei dat de wijze van communiceren van zowel het ziekenhuis als de Zutphense gemeenteraad voor gefronste wenkbrauwen heeft gezorgd. “Ga niet verder polariseren, hierin heeft de gemeenteraad ook een rol. Die onrust is ongewenst voor huisartsen en kan zelfs de huisartsenpost in gevaar brengen.”

De polarisatie-opmerking schoot Lisa Westerveld, Kamerlid voor GroenLinks, in het verkeerde keelgat. “Ik vind het niet gepast dat een bestuurder tegen raadsleden zegt dat zij moeten stoppen met polariseren. Raadsleden zitten hier om op te komen voor hun inwoners”, aldus Westerveld.

‘Doorgeslagen marktwerking’
Later in de discussie zei de geboren Achterhoekse dat er in de Tweede Kamer een debat moet komen over de ‘doorgeslagen marktwerking in de zorg’. “Het goede nieuws is dat we met wet- en regelgeving ongewenste zaken in de zorg wel kunnen aanpassen.” PvdA-Kamerlid Julian Bushoff zei dat kraamzorg en spoedeisende zorg altijd bereikbaar moeten zijn. “Als wij in de Kamer samen zeggen dat het financieel belang bij dit soort besluiten niet meer leidend mag zijn, dan is die mogelijkheid om dit te veranderen er wel.” Met deze opmerking oogstte hij een luid applaus.

Dit viel ook Jimmy Dijk, Kamerlid voor de SP, ten deel. Strijdlustig zei hij: “Gemeente voer die druk op. Kom met een bus naar Den Haag en dan vragen wij een debat aan. Zeker in een plattelandsgemeente moet acute zorg beschikbaar blijven. Je kunt dit afdwingen!” Volgens CDA-Kamerlid Joba van den Berg is de nabijheid van zorg belangrijk voor de leefbaarheid in de regio en de gemoedstoestand van inwoners. “Ik zou als gemeenteraad veel meer inzicht willen hebben in inhoudelijke cijfers en argumenten voor het besluit van het ziekenhuisbestuur om de afdeling Verloskunde dicht te doen. Wat levert deze sluiting nou concreet op?”

Integraal plan
Door het grote personeelstekort in de zorg is het onvermijdelijk dat de (acute) zorg op een andere wijze georganiseerd moet gaan worden. Momenteel werken alle elf ROAZ-regio’s aan een plan voor de acute zorg. Dit moet uiteindelijk leiden tot een integraal plan. CDA’er Van den Berg riep het bestuur van Gelre ziekenhuizen op een pas op de plaats te maken en met verdere besluitvorming te wachten totdat dit plan er ligt.

Mart de Ridder (SP Zutphen) wees de aanwezige raadsleden en Kamerleden op een brief van de poli cardiologie, hartkatheterisatiekamer en het pacemakerteam van het ziekenhuis in Zutphen. Zij geven hierin aan dat ook zij zich ernstig zorgen maken over het voortbestaan van het ziekenhuis.

Brandbrief
Voor aanvang van de bijeenkomst wachtte een haag van inwoners, personeelsleden van het ziekenhuis en patiënten Kamerleden en gemeenteraadsleden op bij de ingang. Oud-ziekenhuiswerknemer Melia Kooij-Van der Leur en Marije Lander, moeder van een kind dat door epilepsie spoedeisende hulp in de buurt nodig heeft, vroegen hen één voor één een brandbrief gericht aan minister Kuipers te ondertekenen. 

Sommigen deden dat, zoals Jimmy Dijk van de SP, die ook al aanwezig was bij de bezetting van de ziekenhuishal en de confrontatie met ziekenhuisbaas Pier Eringa. Vorige week riep een groep inwoners, personeel en patiënten Eringa op om de brandbrief te ondertekenen. Hij weigerde dat.

De actie van maandag kwam uit de koker van de SP. De partij beloofde een bus te huren om de brief, die nu ondertekend is door veel raadsleden en Kamerleden van de SP, PvdA, GL, BBB en CU, gezamenlijk aan minister Kuipers te overhandigen. Aansluiten kan door een mail te sturen naar zutphen@sp.nl.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant