VRTC De Achtkastelenrijders ontvangt financiële bijdrage uit MenzisFonds

VORDEN - Op 16 juli 2020 hebben 41 initiatieven te horen gekregen dat zij een bijdrage zullen ontvangen van de in totaal ruim 150.000 euro uit het MenzisFonds. Alle initiatieven hebben een gezamenlijk doel: werken aan de verbetering van leefkracht en innovatie in de zorg. Vanuit de regio Achterhoek zijn 19 initiatieven gehonoreerd. Een daarvan was een initiatief van VRTC De Achtkastelenrijders voor de aanschaf van een tandemfiets om fietstochten te kunnen organiseren voor mensen met een beperking.

Een commissie met Ledenraadsleden heeft uit de in totaal 266 ingebrachte initiatieven 41 projecten geselecteerd die het meest bijdragen om de lokale samenleving duurzaam te versterken. René Groot Koerkamp, manager Bestuurszaken & Strategie bij Menzis: “Corona laat eens te meer zien dat een gezonde leefstijl bijdraagt aan het verhogen van je weerstand en je kan helpen in tijden van ziekte. Die slag van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag - preventie dus - levert ons veel gezondheidswinst op en voorkomt onnodige zorgkosten voor de maatschappij. Met het MenzisFonds dragen we hier actief aan bij.”

MenzisFonds
Het MenzisFonds is in 2018 gestart om - vooral lokale en regionale - initiatieven met een maatschappelijke insteek te ondersteunen. Zo kan Menzis samen met verenigingen, stichtingen, coöperaties of andere niet-commerciële organisaties werken aan de verbetering van leefkracht en innovatie in de zorg. Bram Dees, Ledenraadslid van Menzis: “Als Ledenraad zijn we ervan overtuigd dat kleinschalige en laagdrempelige projecten lokaal écht het verschil kunnen maken. Vaak ligt er een concrete behoefte uit de regio aan ten grondslag en zijn ze ontwikkeld door mensen die de omgeving kennen en weten wat er onder de inwoners speelt. Doorslaggevend in de keuze van projecten was dat deze ook echt dicht bij de mensen staan. Ik ben trots dat we met het MenzisFonds deze partijen kunnen ondersteunen en op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de leefkracht van de maatschappij.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden