De betrokkenen bij de uitvoering van de gebiedsvisie: v.l.n.r. Frans Corten (Vitale Kern Vorden), Peter Bielars (Vitale Kern Vorden), wethouder Wilko Pelgrom, Peter Meulenbroek (Vitale Kern Vorden), Elsy Gjaltema (Vitale Kern Vorden), Eelco Schuijl (architect en ontwerper van de gebiedsvisie), Marnix Meijer (gemeente Bronckhorst) en Ans Braakman (Vitale Kern Vorden). Zittend Sjoerd Hania (Vitale Kern Vorden). Foto: Boudewijn Kortboyer

De betrokkenen bij de uitvoering van de gebiedsvisie: v.l.n.r. Frans Corten (Vitale Kern Vorden), Peter Bielars (Vitale Kern Vorden), wethouder Wilko Pelgrom, Peter Meulenbroek (Vitale Kern Vorden), Elsy Gjaltema (Vitale Kern Vorden), Eelco Schuijl (architect en ontwerper van de gebiedsvisie), Marnix Meijer (gemeente Bronckhorst) en Ans Braakman (Vitale Kern Vorden). Zittend Sjoerd Hania (Vitale Kern Vorden). Foto: Boudewijn Kortboyer

Centrum Vorden wordt groener en veiliger

Wonen

VORDEN - Wethouder Wilko Pelgrom en Vitale Kern Vorden zijn het afgelopen donderdag eens geworden over de opzet voor de uitwerking van de gebiedsvisie voor het centrum van Vorden. Half januari gaan beide partijen het concept-projectplan bespreken. Twee zaken staan daarin centraal: het vergroenen van het centrum en het terugdringen van het doorgaand verkeer in Vorden. Het eerste spitst zich volgend jaar vooralsnog toe op de Dorpsstraat; het tweede op de Zutphenseweg.

De afgelopen paar weken is op het gemeentehuis gewerkt aan een eerste opzet van een projectplan. Binnen het college van B & W bestaat hierover inmiddels overeenstemming.

Bij het vergroenen gaat het om de Dorpsstraat van grofweg het Kulturhus tot en met de rotonde aan de Horsterkamp. Meer groen moet de kwaliteit en de waarde als winkelgebied en toeristisch centrum doen vergroten. 

Bij de Zutphenseweg (het westelijke deel tussen benzinestation en daar waar de blauwe zone begint) gaat het om het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dat is te bereiken met maatregelen om de snelheid te verlagen en meer ruimte te bieden aan langzaam verkeer. 

In het voorjaar moet het inhoudelijke plan op tafel liggen inclusief een kostenraming. Voor de zomer wil de gemeente ook zicht hebben op een projectleider. Na besluitvorming in de gemeenteraad kunnen bestekken gemaakt worden en kan de uitvoering beginnen. 

Mogelijk kan een deel eerder worden uitgevoerd, zeker als voor kleine ingrepen (voor zover die passen in het grotere geheel) voldoende draagvlak bestaat en het deelplan goed onderbouwd is. 

Vier jaar na de totstandkoming van de gebiedsvisie gaat nu dus de uitvoering van de plannen die hierop gebaseerd zijn, beginnen. Die visie is de neerslag van de wensen van Vordenaren die destijds geuit werden op twee bewonersbijeenkomsten. Groen en verkeer stonden daarin centraal. Te veel doorgaand verkeer en te weinig groen waren en worden nog steeds genoemd als de belangrijkste aandachtspunten.

Groen
Op het gebied van groen liggen de volgende wensen op tafel:

  • Het groen vanaf kasteel Vorden nadrukkelijker voortzetten richting centrum om een parkachtige uitstraling te krijgen.
  • Op De Bleek een grote groene geïntegreerde parkeergelegenheid creëren, met een brede groene doorgang naar het centrum.
  • De entree van de Dorpsstraat vanuit Ruurlo duidelijker (met groen) markeren en verfraaien.
  • Het laankarakter van de Zutphenseweg vanaf Zutphen doortrekken het centrum in.

Verkeer
Belangrijkste aandachtspunt op het gebied van verkeer is het terugdringen van het doorgaand verkeer. Nog te weinig automobilisten gebruiken de rondweg om Vorden. Om dit doel toch te gaan bereiken, zal op de gehele Zutphenseweg een maximumsnelheid gaan gelden van 30 km en zal bij iedere kruising rechts voorrang krijgen. De inrichting van het brede deel van de Zutphenseweg moet hiervoor wellicht aangepast worden.

Tijdens het spreekuur afgelopen donderdag voorafgaand aan het gesprek met wethouder Pelgrom werd de verkeersveiligheid diverse malen genoemd. Ook kwamen er klachten over de vele obstakels op de stoepen en de geparkeerde auto’s.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst-Noord