"Het enige stationsgebouw in de gemeente Bronckhorst zal weer een visitekaartje worden voor iedereen, die met trein en bus naar Vorden komt”, aldus Frank van Setten. Foto: Liesbeth Spaansen

Herbestemming van Vordens stationsgebouw dichtbij

Wonen

‘De Chocoladepoort van Bronckhorst’

Door Jan Hendriksen

VORDEN – Er daagt eindelijk een nieuw leven voor het voormalige stationsgebouw van Vorden. Er is door Stichting De Poort van Bronckhorst in samenwerking met de gemeente Bronckhorst namelijk na een lange zoektocht een exploitant gevonden voor het voormalige stationsgebouw. Het plan voor restauratie en exploitatie dat de naam ‘De Chocoladepoort van Bronckhorst’ draagt, is van de ondernemers Magdalena Haverkamp en Michael Bink van Chocolaterie Magdalena met vestigingen in Vierakker en Bronkhorst.

En daarmee wordt de ultieme wens van voorzitter Frank van Setten van Stichting De Poort van Bronckhorst, om het sterk verpauperde gebouw weer tot leven te brengen in vervulling gebracht. Formeel moet de gemeenteraad het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst eind november nog goedkeuring geven aan het college om het monumentale stationsgebouw aan te kopen en door te verkopen aan Chocolaterie Magdalena.
Stichting De Poort van Bronckhorst had met het voormalige station, dat al ruim veertien jaar leeg staat zoals bekend twee doelstellingen: het monumentale pand aan de Stationsweg grondig opknappen en vervolgens een haalbaar exploitatieplan maken zodat het gerestaureerde pand een bestemming krijgt waarbij continuïteit geborgd is. Over de mogelijke exploitanten stond de stichting in nauw contact met de Vordense pandeigenaar Nico van Goethem. “We zijn in de afgelopen jaren met wel twintig partijen in onderhandeling geweest. Met twee ervan waren we al eens in een zeer vergevorderd stadium, maar door allerlei omstandigheden vielen die weer af. Met Magdalena Haverkamp en Michael Bink van Chocolaterie Magdalena hebben we lokale ondernemers gevonden. En daar ben ik ontzettend blij mee”, aldus Frank van Setten.
Het Vordense stationsgebouw ging Van Setten nauw aan het hart. “Ik kwam als kind al in het stationsgebouw tijdens onze jaarlijkse vakanties in Vorden. En later in mijn functies bij de Gelderse Streekvervoer Maatschappij (GSM) en de vervoersmaatschappijen Syntus en Arriva was het station ook altijd gespreksonderwerp en werd het steeds meer een hoofdpijndossier. En toen ik in Vorden kwam wonen, raakte ik nog meer gefascineerd van het gebouw en dacht ik: ‘dit pand mag niet verloren gaan’.”

‘Parel’
Het stationsgebouw stond namelijk al bijna veertien jaar leeg nadat in 2007 een van de Vordense tandartsen het pand verliet. Het is een uniek monumentaal gemeentelijk pand dat dateert uit 1878. Het gebouw heeft een hoog middendeel met korte, lage vleugels en werd al eens uitgeroepen tot ‘Parel van Vorden’. Van Setten geeft ook aan dat het geweldig is dat een aantal Vordenaren met hem belangeloos gewerkt hebben in en voor de stichting. “We hebben het dan over Friso Woudstra, Jan Gerritsen, Marcel Slomp en Jacqueline Tomey. Het is het enige stationsgebouw in de gemeente Bronckhorst en zal weer een visitekaartje worden voor iedereen, die met trein en bus naar Vorden komt.”

Eindelijk
Nu eindelijk een economisch haalbaar voorstel is gepresenteerd voor het exploiteren, zal het stationsgebouw op hoog niveau gerestaureerd worden. Wethouder Willem Buunk van economie en monumenten laat op de website van de gemeente Bronckhorst weten dat het stationsgebouw in Vorden ook al jaren een doorn in het oog van velen was. “Het is een monumentaal maar verwaarloosd pand op een prominente plek in het dorp. Voor velen dé poort tot Vorden en Bronckhorst. Waar vorige initiatieven niet haalbaar waren, kwam er nu een project dat economisch haalbaar bleek. Op toeristisch gebied biedt het kansen en we kunnen afspraken maken over het niveau van de restauratie waardoor het pand in oude glorie wordt hersteld.”
Wethouder Willem Buunk laat verder weten dat het niet gebruikelijk is dat de gemeente vervallen monumenten aankoopt om ze te behouden. “In dit geval maken we een uitzondering om uit een impasse te komen tussen de initiatiefnemers en eigenaar. Om het plan mogelijk te maken stellen we als college van burgemeester en wethouders voor het gebouw voor een marktconforme prijs aan te kopen van Nico van Goethem en direct aan de ondernemers door te verkopen met daarin verwerkt een eenmalige bijdrage aan de Chocolaterie voor de restauratie van het stationsgebouw. Over het niveau van de restauratie maakt de gemeente afspraken met de ondernemers. Verder kan de Chocolaterie in aanmerking komen voor een aantal subsidies van de provincie Gelderland, waarvoor ondersteuning van de gemeente nodig is, die wij ook bieden.”

Versterken
Magdalena Haverkamp en Michael Bink van Chocolaterie Magdalena laten voorzichtig weten dat, als de gemeenteraad eind november akkoord gaat met het collegevoorstel, met ‘De Chocoladepoort van Bronckhorst’ de historie van het gebouw, de passie, het ambacht en innovatie van hun chocolaterie bij elkaar kunnen komen onder één dak. Dat werkt versterkend. “Het moet een plek worden om weer trots op te zijn en waar de Vordenaar, Bronckhorsters, forenzen, wandelaars en toeristen graag naartoe gaan en terugkomen. En een plek voor het invullen van de nodige guilty chocolade pleasures, waar wij een uniek assortiment chocolade en bonbons aanbieden en nog steeds blijven ontwikkelen op het gebied van vorm en smaak. We zijn zeer content met het samenspel tussen Stichting De Poort van Bronckhorst, de gemeente Bronckhorst, de eigenaar van het stationsgebouw Nico van Goethem en de architect Friso Woudstra. Zij hebben met z’n allen een huzarenstukje geleverd. En voor ons is de cirkel dan rond.” Want voor Magdalena Haverkamp was de Vordense weekmarkt acht jaar geleden met haar verkoopwagen onder het motto ‘Chocolade op wielen’ de aanzet tot de inmiddels succesvolle chocolaterie.

Het al jaren leegstaande Vordens stationsgebouw. Foto: Liesbeth Spaansen

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Noord